Ajankohtaista

Ajanvaraus

Kilpailut

Kauppa

Paikallissäännöt


1. Muurahaiskeot

Muurahaiskeot yleisellä pelialueella ovat kunnostettavaa aluetta. (Sovellettava sääntö 16.1)

2. Väylä 12 (Dropping Zone, DZ)

Jos pallo on väylä 12 estealueella, voi pelaaja menetellä estealuesäännön mukaisesti (sääntö 17) tai pudottaa pallon, yhdellä rangaistuslyönnillä, merkitylle pudotusalueelle.

3. Kiinteä haitta (kastelulaitteen kansi) pelilinjalla lähellä viheriötä

Mallipaikallissääntö F-5 on voimassa, kun sekä pallo että kiinteä haitta ovat väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatulla alueella. Säännössä 16.1a mainitun lisäksi haittaamiseksi katsotaan se, kun kiinteä haitta on pelaajan pelilinjalla, korkeintaan 2 mailanmitan päässä viheriön reunasta ja on korkeintaan 2 mailanmitan päässä pallosta.

4. Kunnostettavia alueita ovat:

  • Sinisillä paaluilla tai valkoisella maalilla merkityt alueet
  • Syvät veden valumaurat bunkkereissa


Kielletyt pelialueet on merkitty sinivalkoisen paaluin.

Vapautuminen säännön 16.1 mukaan

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta

  • Reikäpelissä reiän menetys
  • Lyöntipelissä kaksi lyöntiä

TOISTAISEKSI VOIMASSAOLEVA PAIKALLISSÄÄNTÖ ;

Otetaan seuraava tilapäinen paikallissääntö voimaan toistaiseksi:
Mallipaikallissäännön E-3 mukaisesti pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:
• Vertailupiste: Alkuperäisen pallon paikka
• Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: yksi mailanmitta
• Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:
» Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste
» Täytyy olla yleisellä pelialueella
Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka,
johon hän asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa säännöissä 14 2b(2) ja 14 2e olevien toimintatapojen mukaisesti.