Kentästä | Ruuhikoskigolf

Ajan­kohtaista

Ajan­varaus

Kilpailut

Tapahtumat

Kauppa

Tässä pieni kertaus kentänhoidon haasteista tänä kesänä


Mennyt talvi oli kentän talvehtimisen kannalta poikkeuksellisen hankala. Talven vaihtelevat kelit muodostivat jäätä eri puolille kenttää. Jään ja pitkään kentällä viipyneiden sulamisvesien alla kenttä ei talvehtinut toivotulla tavalla. Talven aikana talvehtimista seurattiin aktiivisesti ja näytti siltä, että pahimmalta säästyttiin, mutta toisin kävi. Vaikka syksyn työt päästiin tekemään suunnitelmien mukaisesti, luonto näytti voimansa ja aiheutti ennakoinnista huolimatta harmia pelipinnoille, kuten pelaajat sen alkukesän aikana totesivatkin.

Kasvaakseen ruoho tarvitsee vettä, valoa ja lämpöä. Etenkin kevään kylmät yölämpötilat vaikeuttivat entisestään kasvuprosessin alkua. Viheriöille levitettiin harsot, joiden tarkoituksena oli saada talven alta pelastunut nurmi nopeammin kasvuun. Harsojen poiston jälkeen aloitettiin viheriöiden pystyleikkuut, hiekoitukset ja kylvöt. Kylvöjen onnistuminen riippuu luonnollisesti veden, valon ja lämmön määrästä. Myöhäisen ja kylmän kevään takia myös kentänhoitotyöt viivästyivät, maa oli vielä roudassa, kentältä löytyi lunta ja varsinkin väylät olivat todella märkiä. Touko- ja kesäkuu olivat kentän kunnon osalta haasteellisia.

Mikäli toimisimme oppikirjojen mukaan, olisivat viheriöt olleet koko alkukauden kylvettyinä harsojen alla kesäkuun alkupuolelle saakka. Tämä nopeuttaisi kentän huippukuntoon saamista, mutta kenttä on luonnollisesti pelaajia varten, joten kenttä avattiin 13.5. vaikka se oli kaukana siitä laatustandardista, johon Ruuhikoskella on jo useana kesänä totuttu.

Tätä kirjoittaessa heinäkuun 10. päivänä viheriöt alkavat olla asiallisessa kunnossa. Väylillä haasteita vielä riittää. Kun siihen lisätään vielä hiukan huonoa tuuria, tuntuu joskus tehtävät ihan mahdottomilta. Saimme viikolla 27 väylien kunnostukseen käyttöömme viikoksi ns. “pystyleikkuulaitteen”. Työn onnistumiseksi väylät saisivat olla kuivia, jolloin kuolleesta heinästä syntyvä kuitukerros on irrotettavissa ja uusi ruoho pääsee kasvamaan. No laite saatiin Ruuhikoskelle ja siitä seuraava reilu viikko satoi useita kymmeniä millejä ja kone seisoi hallin pihalla…

Rangella palloautomaatti tai tarkemmin pallojen määrä on myös ollut keskusteluissa. Rangen huoltoon ja pallojen keräämiseen tullaan kiinnittämään huomiota jatkossa niin, ettei kyseistä pallojen loppumisongelmaa enää ilmenisi.

Annetuista haasteista huolimatta, kentänhoitotiimimme tekee kaiken mahdollisen sekä mahdottoman pystyäkseen tarjoamaan pelaajillemme kentän, niin laadukkaassa kunnossa kuin se näissä olosuhteissa on mahdollista. Golf on kuitenkin ulkoilmalaji ja sään vaikutukset kentän kuntoon ovat todella merkittävät kentänhoitotoimenpiteistä huolimatta. Annetaan kentänhoitajille tilaa ja työrauha. Meille pelaajillehan he työtään tekevät. Kuusi uutta kentänhoitajaa aloitti tällä kaudella, joten annetaan heille aikaa ja tukea oppia uusi ympäristö, laji ja työtehtävät.


Kesäterveisin Esa Takala, tj