Yhtiökokouksen päätöksiä | Ruuhikoskigolf

Ajan­kohtaista

Ajan­varaus

Kilpailut

Tapahtumat

Kauppa

Yhtiökokouksen päätöksiä

Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy:n syysyhtiökokous pidettiin ke 29.11.2023 Framin tiloissa Seinäjoella.

Yhtiökokouksessa tehtiin seuraavia päätöksiä;

  • Vahvistettiin yksimielisesti hallituksen esittämä talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024.
  • Hoitovastikkeeksi 2024 hyväksyttiin 875,00 €
  • Vahvistettiin hallituksen esitys 2024 vastaanotettavien osakkeiden lukumääräksi viisi (5) kappeletta.
  • Hallitukseen tuli muutoksia, kun erovuoroisista Jari Siltakorpi, Antti Piuhola ja Jari Mäkelä olivat ilmoittaneet, että eivät jatka.
  • Erovuoroisista hallituksessa jatkaa Päivi Hernesniemi. Uusia hallituksen jäseniä ovat Mika Laukkanen ja kaupungin edustajana Kari Elomaa.
  • Muut hallituksen jäsenet ovat Juha Antikainen (pj), Antti Peltoniemi (vpj), Jorma Soukka ja Paavo Eloniemi. Uuden hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2024.
  • Tilintarkastajaksi valittiin KHT Mikko Sillanpää ja varatilintarkastajaksi HT Elina Salmivala.


Kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua yhtiön taloudellisesta tilanteesta, palveluista ja kentänhoidosta. Yleinen taloustilanne ja kustannusten jatkuva nousu asettaa isot haasteet taloudenpitoon.

Kiitokset hallitustyöstä Siltakorvelle, Piuholalle ja Mäkelälle. Kokouksessa oli paikalla 40 osakkeenomistajaa.

Kiitos kaikille kokouksen osallistujille.