Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Tiivistelmä

Etelä-Pohjanmaan Golf ry järjestää jäsenistölleen aktiivista golftoimintaa läpi kauden. Jäseniä seurassa on 1395. Ruuhikoskella järjestetään naisten ja miesten lyöntipelin SM-kilpailut 15.–18.7.2020.

Talviharjoittelumahdollisuudet ovat pääosin Ingolfissa sekä yksittäiset lyöntivuorot Wallsport- areenalla. Ingolfissa käytössä oleva Trackman-lyöntisimulaattori antaa enemmän harjoittelumahdollisuuksia sekä lisää harjoittelukapasiteettia. Oheisharjoituksia järjestetään alueen eri liikuntatiloissa. Juniori- ja aikuispelaajista muodostuvat harjoitteluryhmät ovat käynnistyneet marraskuussa ja viimeiset alkutalven aikana. Junioreille järjestetään eri ryhmiä taito- ja tavoitetason mukaisesti. Edellisenä vuonna aloitetut Pro Training -ryhmät saavat jatkoa myös tulevalla golf-kaudella. Golfopetuksesta vastaa golfkouluttaja Samuli Kivimäki ja erikseen nimettävät seuraohjaajat.

Kilpailutoimintaa jatketaan aktiivisena, kilpailumäärä on saadun palautteen perusteella sopivalla tasolla. Viikonloppuisin pelataan avoimia klubikilpailuja. Seuran arvokilpailuja ovat lyönti- ja reikäpelimestaruuskilpailut. Kilpailukalenterin rakentamisessa otetaan huomioon aiempien vuosien osanottajamääriä.

24h golf, junioreiden tukigolf ja Green Card -kurssit kuuluvat olennaisena osana kauden toimintaan kilpailujen ohella. Seuran järjestämiä tapahtumia on noin 100 kilpailut mukaan lukien.

Talous pysyy tasapainossa aktiivisella seurannalla ja budjettisuunnittelulla.

Kauden päättäjäiset pidetään joulukuussa 2020.

SISÄLTÖ

Tiivistelmä
Seuratoiminta
Talous
Seuraorganisaatio
Kilpailu- ja tasoitustoimikunta
Juniori- ja valmennustoimikunta
– Kilpagolf
– Urheilijasopimus
– Harrastegolf
– Pelitaitoharjoittelu kentällä
– Junioreiden edut pelikaudella
Mid-toimikunta
Naistoimikunta
Senioritoimikunta
Viestintä- ja markkinointitoimikunta
Harjoituspaikkatoimikunta
Yhteistyö

Seuratoiminta

Etelä-Pohjanmaan Golf ry on Seinäjokea ympäröivän talousalueen golfurheiluseura. Jäsenistön kotikenttänä on Ruuhikosken golfkenttä Nurmon Isokoskella. Jäseniä seurassa on 1396 (29.11.2019). Aikuisjäseniä on 1299, joista miehiä 979 ja naisia 320. Junioreita on 97, joista poikia 82 ja tyttöjä 15. Seura on Suomen Golfliiton jäsenseura.
Seura järjestää jäsenistölleen harjoittelu- ja koulutusmahdollisuuksia, kilpailutoimintaa ja vastaa yhteistyössä golfkouluttajan kanssa pelaajapohjan kehittämisestä. Kilpailutoiminta jakaantuu tavoitteellisesti golfia harjoitteleviin (kilpagolf) sekä seuran järjestämiin klubikilpailuihin.

 

Talous

Seuran taloustilanne pysyy vakaana aktiivisella seurannalla ja budjettisuunnittelulla. Talouden suunnittelussa otetaan huomioon vallitseva taloudellinen tilanne, mutta samalla uskotaan aktiivisten harrastajien määrän kasvuun. Talousarvio on laadittu oletuksella, että jäsenmäärä säilyy samansuuruisena ja yhteistyökumppanuudet jatkuvat samalla tasolla kuin aikaisempana toimintavuonna.

Trackman laitteen lainaa maksetaan suunnitellusti vuosittain vuoteen 2020 asti.

Seuran johtokunta esittää toimintakauden 2020 jäsenmaksuiksi aikuisjäsenelle 98 euroa ja juniorijäsenelle 35 euroa. Liittymismaksut ovat 130 ja 30 euroa. Jäsenmaksun viivästymismaksu on 0 euroa toimintavuonna 2020.

 

Seuraorganisaatio

Seuran organisaatio muodostuu luottamuselimistä, toiminnanjohtajasta ja tukiorganisaatiosta. Luottamuselimet koostuvat seuran johtokunnasta, kapteenistosta ja toimikunnista. Tukiorganisaatioon kuuluvat mm. opetustoiminta ja kilpailujen tulospalvelu. Seuran säännöt määrittelevät johtokunnan ja toimikuntien koon ja päätehtävät. Seurassa järjestetään vuosittain kaksi yleiskokousta.

Syyskokouksessa valitaan johtokunnan jäsenet. Puheenjohtaja ja kapteeni valitaan erikseen vuorovuosin. Johtokunta järjestäytyy keskenään ja toimikuntien puheenjohtajat tulevat johtokunnasta. Johtokunnan alaisuudessa työskentelee seuran toiminnanjohtaja Jyri Sarvikas.

Seuran toimikuntia ovat
• Kilpailu- ja tasoitustoimikunta
• Juniori- ja valmennustoimikunta
• Naistoimikunta
• Senioritoimikunta
• Mid-toimikunta
• Harjoituspaikkatoimikunta
• Viestintä- ja markkinointitoimikunta

Lisäksi puheenjohtajistolla, naisten ja miesten kapteeneilla, rahastonhoitajalla ja sihteerillä on omat tehtävänsä seuran toiminnassa. Toiminnanjohtajan tehtävänä on hoitaa seuran ja jäsenten päivittäisiä asioita sekä johtaa ja toimeenpanna johtokunnan tekemiä päätöksiä.

• Puheenjohtaja
• Varapuheenjohtaja
• Kapteeni
• Sihteeri ja rahastonhoitaja

 

Kilpailu- ja tasoitustoimikunta

Kilpailu- ja tasoitustoimikunnan tavoitteena on tarjota pelaajille kilpailukalenteri, joka palvelee mahdolli-simman laajasti koko seuran jäsenistöä aloittelijoista kilpapelaajiin. Vuoden 2020 kilpailukalenterin ensimmäiset kilpailut ajoittuvat toukokuun puoleen väliin sääolosuhteiden vuoksi tehtyjen peruutusten ja siirtojen välttämiseksi.

Kalenteria laadittaessa muutokset aikaisempiin vuosiin tehdään edellisen vuoden pelaajamäärien ja kilpailuista saatujen palautteiden perusteella. Myös seuran jäsenten ja muiden toimikuntien toiveita huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Vuodesta toiseen jatkuneet perinteiset kilpailut muodostavat kilpailukalenterin rungon.

Pelaajilta tulleen palautteen perusteella kilpailujen määrä alkaa olla sopivalla tasolla. Innokkaille kilpaili-joille pystytään tarjoamaan riittävästi kilpailuja, mutta toisaalta kenttä pystytään pitämään reilusti auki myös muille pelaajille.
Kilpailukalenteri suunnitellaan tasapuolisesti omien jäsenten, avoimien ja sponsorilähtöisten kilpailujen suhteen ja suunnittelussa otetaan huomioon osakkaat sekä Golfliiton ja Pohjanmaan alueen muiden kenttien kilpailutoiminnan sijoittelu. Koko viikon kestävää viikkokilpailua ei 2019 vuonna ollut, mutta tutkitaan mahdollisuutta 2020 kaudelle. Kaupungin useat tapahtumat otetaan jatkossakin huomioon suunnittelussa.

Kilpailullisesti kauden päätapahtumia ovat mestaruuskilpailut, joita ovat
• Lyöntipelimestaruuskilpailu (elokuun puoliväli)
• Reikäpelimestaruuskilpailu (koko kesän ajan alkaen heinäkuun alusta, finaali syyskuun puolivälissä)

Kilpailukalenterin julkistamisen yhteydessä toimikunnille jaettua listaa täytettävistä tehtävistä seuran järjestämille kilpailuille ennen kilpailukauden avausta tullaan jatkamaan 2019 mallin mukaan:
– Naistoimikunta
– Senioritoimikunta
– Mid-toimikunta

Keväällä ennen kauden alkua, kilpailutoimikunta järjestää tarvittaessa tiedotus- ja koulutustilaisuuden tulevan kesän kilpailunjohtajille ja tuomareille. Seuran tuomariston ja jäsenistön sääntöosaamista kehite-tään koulutuksilla ja erilaisilla teematapahtumilla.

Kilpailutoimikunta vastaa seuran tasoituksista. Tasoitusjärjestelmä muuttuu; Suomessa maailmanlaajuinen tasoitusjärjestelmä WHS otetaan käyttöön 19.2.2020. Toimikunta kannustaa jäseniä jättämään useammin tasoituksiin vaikuttavia tuloskortteja. Tavoitteena on jäsenistön tasoitusten kehittyminen. Toimikunta tarkkailee, että jäsenet pelaavat oman pelitaitonsa mukaisilla tasoituksilla ja muuttaa tarvittaessa omasta aloitteestaan jäsenen tasoituksen tämän pelitaidon mukaiseksi.

 

Juniori- ja valmennustoimikunta

Etelä-Pohjanmaan Golf ry:n juniori- ja valmennustoimikunnan tehtävänä on huolehtia alle 21-vuotiaiden juniorijäsenten ja aikuisten kilpapelaajien harjoittelusta, pelaamisesta ja kilpailemisesta. Seurassa junio-reita tuetaan harrastamaan golfia niin harrastemielessä kuin kilpalajina. Junioriryhmät muodostetaan taitotason mukaan sekä järjestetään talvi- ja kesäkaudella viikoittain laji- ja oheisharjoittelua seuran golf-kouluttajan ja seuraohjaajien johdolla. Kesällä harjoitellaan Ruuhikoskella ja talvella Ingolfissa. Trackman-lyöntisimulaattori vahvistaa ja tukee kehittyneimpien pelaajien harjoittelua. Seuralla on Suomen Golfliiton junioritoiminnan laatumerkki.

Talvikaudella on käytettävissä salitilaa Pruukin koululla, jossa toteutetaan fysiikkaharjoittelua. Fysiikka-valmennusta kehitetään lajia tukevaksi huomioiden kehon kokonaisvaltainen (tasapuolinen) kehittyminen ja oikeanlainen harjoittelu. Fysiikka-, koordinaatio- ja liikkuvuustestit järjestetään kilpajunioreille syksyllä ja keväällä, pohjana käytetään Suomen Golfliiton taitotestiä.

Seurassa lapsi- ja nuorisovalmennusta kehitetään edelleen. Uusien junioreiden harjoittelun aloittamiskynnystä madalletaan lainaamalla seuran välineitä ohjattuun harjoitteluun osallistuville. Osallistutaan koulu- ja perheliikuntatapahtumiin. Keväällä / kesällä koululaisille ja eri urheiluseurojen juniorijäsenille järjestettävät lajiin tutustumiset sekä juniorigolf tukevat toimintaa ja ovat tärkeitä lajin esittelyfoorumeita. EPG ry:n ja koulujen välistä yhteistyötä jatketaan Draivia kouluun -konseptin kautta lainaten välineitä niitä tarvitseville.

Junioriryhmissä mukana olevilla junioreilla on mahdollisuus suorittaa ryhmissä green card. Näissä harjoi-tuksissa valmentajina toimivat golfkouluttaja ja seuraohjaajat. Kesällä järjestetään liikuntaleikkikoulu 4-6-vuotiaille, jossa harjoitellaan perusliikuntataitoja. Lisäksi mahdollistetaan kesäajalla starttiryhmien puitteissa lapselle / nuorelle mahdollisuus tulla kokeilemaan 2-3 kertaa ilmaiseksi lajia ryhmäharjoituksiin. Kesällä tarjotaan mahdollisuus säännöllisiin lähipeliharjoituksiin (”lähipelirastit”), joiden toteutuksesta vastaavat vanhemmat kilpajuniorit tai kilpapelaajat.

Juniori- ja valmennustoimikunta yhdessä golfkouluttajan ja seuraohjaajien kanssa vastaavat valmennuksesta ja sen kehittämisestä seurassa. Tavoitteena on kehittää valmennustoiminta suunnitelmalliseksi ym-päri vuoden toteutettavaksi toiminnaksi. Tavoitteena on saada toimintaan mukaan eri-ikäisiä ja eri tasoille pyrkiviä pelaajia. Uusien valmentajien ja seuraohjaajien kouluttamista jatketaan junioritoiminnan tarpeisiin ja siihen kannustetaan seuran puolelta. Toimikunta organisoi seuran talviharjoitteluvuorot Ingolfissa jäsenistön ja valmennusryhmien käyttöön mahdollisimman tehokkaasti sekä pitää talviharjoitteluvuoroista seurantaa. Juniori- ja valmennustoimikunta jatkaa ajankohtaisten asioiden luentosarjaa keväällä 2020.

 

Mid-toimikunta

MID-toimintaan voivat osallistua Epg ry:n jäsenet, jotka täyttävät pelivuoden aikana 30 vuotta tai ovat täyttäneet 30 vuotta jo aiemmin. Toimikunta valitsee keskuudestaan MID-kapteenin, puheenjohtajan sekä muut tarvittavat vastuuhenkilöt. Toimikunta toimii yhteistyössä Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy:n ja Epg ry:n kanssa.

Talvikauden aikana MID-toimikunta järjestää erilaisia tapahtumia jäsenistölleen. Kesän aikana toimikunta järjestää MID-ikäisille kilpailutoimintaa ja pelimatkoja muille kentille. Kesän 2020 aikana pelataan MID-cupia, johon kuuluu osakilpailuja Ruuhikoskella ja muilla kentillä. Kesällä järjestetään MID-ikäisille muutaman päivän mittainen pelimatka.

Toimikunnan tehtävänä on luoda golfharrastuksen ympärille nykyaikainen, rento ja sosiaalinen ilmapiiri, jossa pelaajat viihtyvät pelitasostaan riippumatta. Tavoitteena on myös elävöittää Ruuhikosken klubi-toimintaa erilaisin tapahtumin ja tempauksin. Toiminnassa ei kuitenkaan unohdeta golfin kolmea peruselementtiä: kilpailua, etikettiä ja sääntöjä.

 

Naistoimikunta

Kauden tavoitteena on saada uusia pelaajia osallistumaan naistoimikunnan järjestämiin tapahtumiin sekä kehittää klubin viihtyvyyttä yhdessä seuran ja golfravintoloitsijan kanssa. Tähän sisältyy erilaisten tapahtumien järjestämistä jäsenistölle tai organisointia yhteistyötahojen kanssa. Kevätkaudella järjestetään naisille yhteinen illanvietto, aihe on vielä avoin.

Ingolfiin järjestetään aloittelijoille opastettuja tutustumisiltoja. Kevään/kesän aikana pyritään järjestämään uusille tulokkaille golfklinikoita. Otamme uusiin green cardin suorittaneisiin naisiin yhteyttä innostaaksemme heitä pelaamiseen ja tapahtumiimme.

Kauden avajaistapahtumassa kerrotaan tulevan kauden ohjelmasta. Sen jälkeen pelataan 9-reikäinen kisa narukisana, jossa jokaiselle jaetaan slopea vastaava määrä narua, jonka he saavat käyttää pätkinä haluamallaan tavalla. Osallistutaan seuran lyönti- ja reikäpelimestaruuskisoihin. Solheim Kuppi järjestetään kanta-Seinäjoen ja muun maakunnan välillä.

Viikkokisa- ja peli-illat ovat torstai-iltaisin vuoroin 1-tiiltä ja 10-tiiltä. Lähdöt alkavat klo 17.00, mahdollisuus aamulähtöihin vuoro- tai iltatyöläisille klo 8.00-8.30. Erikoiskilpailuja järjestetään silloin tällöin viikkokisojen yhteydessä. Birdie-puuhun voi jokainen birdien tehnyt laittaa merkinnän ja osallistujien kesken arvotaan palkintoja lopettajaisissa.

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Pohjanmaan alueen seurojen yhteisiin tapahtumiin ja muihin alueen kisoihin. Osallistutaan Easy StartUp kisaan, jossa kortiton voi putata greeneillä. Osallistutaan junnujen tuki -kisaan, jonka tuotto menee juniorityön hyväksi.

Yhteistyötä tehdään Kuortane Golfin naisten kanssa joukkuepelikisassa, vuorossa on meidän vierailumme Kuortaneella. Yhteistyötä kehitetään myös Midien kanssa.

Järjestämme ainakin yhden vieraskenttävierailun kuljetuksineen. Ruuhikoski järjestää naisten sunnuntaina (7.6.2020) kisan, johon kutsutaan kaikki lähikenttien naiset pelaamaan.

Pelikausi päättyy syysfinaaliin syyskuussa. Kauden päättäjäisilta pidetään lokakuulla, tilaisuudessa jaetaan viikkokisojen palkinnot ja palkitaan seuramme menestyneitä naisgolffareita.

 

Senioritoimikunta

Järjestäytyminen:
Senioritoimikunta tekee toimintavuoden alussa selkeän työn-/vastuunjaon ja sitouttaa toimikun-nan jäsenet oman sektorinsa hoitamiseen (tiedotus, tilastointi, talous, palkinnot, talkootoiminta, kilpailutoiminta, golfliiton hanketoteutus).
Erillistä jäsenmaksua ei peritä, vaan EPG:n senioreihin voi kuulua jokainen EPG ry:n jäsen ja jä-senmaksunsa seuralle maksanut 50-vuotias nais- ja 50-vuotias miesgolfari.

Kilpailutoiminta:
Tulevana kesänä pelataan 15 seniorien viikkokilpailua, jotka pääsääntöisesti pelataan tiistaisin. Viimeinen viikkokilpailu on ns. superseniorikilpailu, jossa viimeisiin ryhmälähtöihin arvotaan kuu-si parasta pelaajaa kustakin sarjasta (Mly, Mpb ja Npb). Seuran mestaruuskisat, reikäpelikisat, ReikäpeliCup ja Shoot Out -kilpailut pelataan kisakalenterin mukaan. Seuraotteluja pelataan – ainakin seuraavat VaG/EPG, KuGo/EPG/BG. Osallistutaan mahdollisimman runsain määrin kolmeen Alue-tourin kilpailuihin. SM-kisoista ja Alue-tourista tiedotetaan aktiivisesti ja arvokisoihin pyritään saamaan seuran edustajia eri ikäsarjoihin.

Matkat:
Pyritään järjestämään omakustanteinen kevätmatka ja syysmatka. Lisätään päivän kestäviä vie-railumatkoja lähikentille. Seuraotteluihin ja alue-tourin kisoihin pyritään järjestämään bussikuljetuksia.

Harjoittelu:
Senioreiden talviharjoittelu keskittyy lyöntiharjoitteluun Ingolfissa ja tammikuun alusta mahdollisesti myös WallSportissa. Ingolfin simulaattoria hyödynnetään harjoittelussa talvikaudella. Kevään kuluessa pyritään järjestämään golf-kilpailu simulaattorissa sekä tiedotusilta mm. tulevan kauden kilpailuista, sääntöasioista ja uudesta tasoitusjärjestelmästä. Talviharjoitteluun pyritään saamaan mukaan kuntoharjoittelua, venyttelyä ja ohjattua lyöntiharjoittelua.

Tiedotustoiminta:
Senioritoimikunnan asioista tiedotetaan seuran nettisivuilla. Seuratoiminnassa senioreita aktivoidaan tiedotuksen kautta osallistumaan runsaammin seuraotteluihin, alue-touriin ja seuran mestaruuskisoihin. Pohditaan sääntökysymysten laatimista viikkokilpailujen yhteydessä.

Talkootoiminta:
Seniorit tulevat osallistumaan kentän hoitoon liittyviin talkootapahtumiin edellisten vuosien tapaan.

Golfliiton hankkeet:
– 55+-hanke
SGS:n jäsenhankintaan markkinointi

 

Viestintä- ja markkinointitoimikunta

Jäsenet ja järjestäytyminen
Toimikunnan puheenjohtaja (johtokunnan jäsen) kutsuu toimikuntaan jäseniksi mahdollisuuksien mukaan tiedotuksen ja markkinoinnin osaajia.
Toimikunta tekee vuoden alussa viestintä- ja markkinointisuunnitelman sopien työ- ja vastuualuejaosta. Ruuhikoskella heinäkuussa järjestettävät naisten ja miesten lyöntipelin SM-kilpailut tarjoavat hienon lajin markkinointimahdollisuuden. Tapahtuman markkinointi aloitetaan kauppakeskustapahtumilla alkuvuodesta ja golfmessuilla helmi-maaliskuussa.

Sisäinen tiedotus
Toimikunta aktivoi seuran kaikkia muita toimikuntia tekemään omasta toiminnastaan ajankohtaistiedotteita Ruuhikosken nettisivuille. Erityishuomiota tulisi kiinnittää seuran edustuspelaajien kilpailutoiminnan tulosten uutisointiin. Ennen kilpailukauden alkua luodaan selkeä viestintävastuun työmalli, jossa määritetään kuka / ketkä seuraa kilpailutoimintaa, esimerkiksi toimikunnittain ja toimittaa tulokset nettisivuillemme. Vuonna 2019 käyttöön otetuista golfsäännöistä työstetään nettisivuille yhteenvedot ja/tai videoklipit tärkeimmistä muutoksista. Vuonna 2020 toteutettavasta tasoitusmuutoksesta tiedotetaan.

Vuosikirja julkaistaan sekä Ruuhikosken nettisivuilla ladattavassa muodossa että käsikirjana aiempaa pienempänä painosmääränä. Vuosikirjan aineiston tulee olla valmiina maaliskuun loppuun mennessä ja julkaisuajankohta on ennen pelikauden alkua.

Swingi julkaistaan verkkolehtenä 3-4 kertaa vuoden aikana. Lehteen pyydetään kirjoituksia vakioavustajien lisäksi laajemmalta avustajakunnalta.

Markkinointi ja ulkoinen viestintä
Markkinoinnissa ja ulkoisessa viestinnässä hyödynnetään golfliiton valmista materiaalia ja käytetään eri kanavia, kuten lehti-ilmoittelua, sähköisiä viestimiä ja tapahtumiin osallistumisia. Koulugolfia myös jatketaan. Uusien jäsenien rekrytoimiseksi tuotetaan räätälöityjä green card -kursseja työyhteisöille ja yrityksille golfkouluttajan resurssien mukaan.

 

Harjoituspaikkatoimikunta

Huolehtii ja vastaa jäsenistön käytössä olevan Ingolf-kiinteistön hoidosta, yleisen siisteyden ylläpidosta ja tilojen kehittämisestä.

Toimikunnan tehtävänä on seurata Ingolfin käyttökustannuksia aktiivisesti. Ingolfin ylläpitotoimenpitei-den suunnittelun ja mahdollisen toteuttamisen tavoitteena on käyttökustannusten alentaminen, kiinteistön arvon säilyttäminen ja viihtyvyyden parantaminen, Ingolfin lyöntiverkkojen korjaus ja uusiminen tar-vittaessa sekä harjoituspaikkatoimikunnan vuosikellon mukaisten tehtävien hoitaminen.

Harjoituspaikkatoimikunta organisoi seuran talviharjoitteluvuorot Ingolfissa jäsenistön ja valmennusryhmien käyttöön. Harjoitusryhmien vuorot talviajaksi laaditaan yhdessä juniori- ja valmennustoimikunnan kanssa siten, että harjoitusryhmien harjoittelu on mahdollisimman tehokasta. Huomioon otetaan myös seuran muut jäsenet niin, että myös heillä on mahdollisuus varata harjoitteluaikoja Ingolfista. Talvikauden fysiikkaharjoitteluun on varattu lauantaille vuoro Seinäjoelta Pruukin yhtenäiskoulun voimistelusalista.

Järjestetään avoimet ovet Ingolfin harjoittelumahdollisuudesta ja samalla aktivoidaan jäsenistöä käyttä-mään seuran talviharjoittelumahdollisuutta Ingolfissa.

Kesäksi neuvotellaan Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy:n kanssa kentällä olevien harjoituspaikkojen (rangen ja PAR3) käytöstä seuran jäsenien osalta. Tällöin voidaan varmistua siitä, että harjoitusryhmien harjoitusajat ovat kaikkien tiedossa.

Trackman-simulaattoria suunnitellaan Ruuhikosken rangelle kesäksi seuran jäsenistön kesäharjoittelu-mahdollisuuden parantamiseksi.

 

Yhteistyö

Antti Peltoniemi toimii maailman golfliiton (IGF) hallituksessa.
EPG Ry osallistuu Suomen Golfliiton Pohjanmaan piirin kevätkokoukseen ja syyskokoukseen 2020.

Foorumi ›
JAA ARTIKKELI