fbpx
Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

ETELÄ-POHJANMAAN GOLF RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

Tiivistelmä

Etelä-Pohjanmaan Golf ry järjestää jäsenistölleen aktiivista golftoimintaa läpi kauden. Jäseniä seurassa on 1537 henkilöä. Golfin aloittamisen kynnys pidetään matalana; lajiin pääsee tutustumaan harjoitusalueilla ja golfopettaja Samuli Kivimäki järjestää Green Card -kursseja riittävästi.

 

Talviharjoittelumahdollisuudet ovat pääosin Ingolfissa sekä yksittäiset lyöntivuorot Wallsport-areenalla. Ingolfissa käytössä oleva Trackman-lyöntisimulaattori antaa enemmän harjoittelumahdollisuuksia sekä lisää harjoittelukapasiteettia. Oheisharjoituksia järjestetään alueen eri liikuntatiloissa. Juniori- ja aikuispelaajista muodostuvat harjoitteluryhmät käynnistyvät marraskuussa ja viimeiset alkutalven aikana. Junioreille järjestetään eri ryhmiä taito- ja tavoitetason mukaisesti. Pro Training -ryhmät saavat jatkoa myös tulevalla golf-kaudella. Golfopetuksesta vastaa golfkouluttaja Samuli Kivimäki ja erikseen nimettävät seuraohjaajat.

 

Kilpailutoimintaa jatketaan aktiivisena, kilpailumäärä on saadun palautteen perusteella sopivalla tasolla. Viikonloppuisin pelataan avoimia klubikilpailuja. Seuran arvokilpailuja ovat lyönti- ja reikäpelimestaruuskilpailut. Kilpailukalenterin rakentamisessa otetaan huomioon aiempien vuosien osanottajamääriä. Seura järjestää senioreiden SM65 27.–28.7.2022

 

Seuran järjestämiä tapahtumia on noin 100 kilpailut mukaan lukien.

 

Tilitoimiston ja Ruuhikosken toimiston tiivis yhteistyö tuottaa ajantasaista tietoa seuran taloudesta. Budjetti kuvaa odotuksia tuloista ja menoista.

 

Kauden päättäjäiset pidetään joulukuussa 2022.

 

Harjoituspaikkatoimikunta

 

Toimikunta huolehtii ja vastaa seuran jäsenistön käytössä olevan Ingolf-kiinteistön hoidosta, yleisen siisteyden ylläpidosta ja tilojen kehittämisestä.

 

Toimikunnan tehtävänä on seurata Ingolfin käyttökustannuksia aktiivisesti. Ingolfin ylläpitotoimenpiteitä suunnitellaan ja mahdollisesti toteutetaan tavoitteena alentaa käyttökustannuksia, säilyttää kiinteistön arvo ja parantaa viihtyvyyttä. Ingolfin lyöntiverkkoja korjataan ja uusitaan tarvittaessa. Hoidetaan harjoituspaikkatoimikunnan vuosikellon mukaiset tehtävät.

 

Harjoituspaikkatoimikunta organisoi seuran talviharjoitteluvuorot Ingolfissa jäsenistön ja valmennusryhmien käyttöön. Harjoitusryhmien vuorot talviajaksi laaditaan yhdessä juniori- ja valmennustoimikunnan kanssa siten, että harjoitusryhmien harjoittelu on mahdollisimman tehokasta. Huomioon otetaan myös seuran muut jäsenet niin, että myös heillä on mahdollisuus varata harjoitteluaikoja Ingolfiin. Talviharjoittelua varten varattu lauantaille vuoro Seinäjoelta Pruukin yhtenäiskoulun liikuntasalista.

 

Järjestetään avoimet ovet Ingolfin harjoittelumahdollisuudesta ja samalla aktivoidaan jäsenistöä käyttämään seuran talviharjoittelumahdollisuutta.

 

Kesäksi neuvotellaan Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy:n kanssa kentällä olevien harjoituspaikkojen (rangen ja PAR3) käytöstä seuran jäsenien osalta. Tällöin voidaan varmistua siitä, että harjoitusryhmien harjoitusajat ovat kaikkien tiedossa.

 

Trackman-simulaattorin kesäajan käyttöä suunnitellaan ja toteutetaan Ruuhikosken rangealueella seuran jäsenistön kesäharjoittelumahdollisuuden parantamiseksi.

 

 

Kilpailu- ja tasoitustoimikunta

 

Kilpailu- ja tasoitustoimikunnan tavoitteena on tarjota pelaajille kilpailukalenteri, joka palvelee mahdollisimman laajasti koko seuran jäsenistöä aloittelijoista kilpapelaajiin.  Vuoden 2022 kilpailukalenterin ensimmäiset kilpailut ajoittuvat toukokuun puoleen väliin, jotta vältytään peruutuksilta ja siirroilta sääolosuhteiden vuoksi.

 

Kalenteria laadittaessa muutokset aikaisempiin vuosiin tehdään edellisen vuoden pelaajamäärien ja kilpailuista saatujen palautteiden perusteella. Myös seuran jäsenten ja muiden toimikuntien toiveita huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Vuodesta toiseen jatkuneet perinteiset kilpailut muodostavat kilpailukalenterin rungon.

 

Pelaajilta tulleen palautteen perusteella kilpailujen määrä alkaa olla sopivalla tasolla. Innokkaille kilpailijoille pystytään tarjoamaan riittävästi kilpailuja, mutta toisaalta kenttä pystytään pitämään reilusti auki myös muille pelaajille.

 

Kilpailukalenteri suunnitellaan tasapuolisesti omia jäseniä, avoimia ja sponsorilähtöisiä kilpailuja ajatellen,  ja suunnittelussa otetaan huomioon osakkaat sekä Golfliiton ja Pohjanmaan alueen muiden kenttien kilpailujen sijoittelu. Koko kesän kestävää viikkokilpailua ei vuonna 2022 järjestetä.  Kaupungin useat tapahtumat otetaan jatkossakin huomioon suunnittelussa.

 

Kilpailullisesti kauden päätapahtumia ovat mestaruuskilpailut, joita ovat

  • Lyöntipelimestaruuskilpailu (elokuun puoliväli)
  • Reikäpelimestaruuskilpailu (Lyöntipelimestaruuskilpailujen jälkeen yhdessä viikossa)

 

Kilpailukalenterin julkistamisen yhteydessä toimikunnille jaetaan ennen kilpailukauden avausta lista täytettävistä tehtävistä seuran järjestämiin kilpailuihin. Jatketaan siis kauden 2021 mallin mukaan (optio):

  • Naistoimikunta
  • Senioritoimikunta
  • Mid-toimikunta

Keväällä ennen kauden alkua kilpailutoimikunta järjestää tarvittaessa tiedotus- ja koulutustilaisuuden tulevan kesän kilpailunjohtajille ja tuomareille.  Seuran tuomariston ja jäsenistön sääntöosaamista kehitetään koulutuksilla ja erilaisilla teematapahtumilla.

 

Kilpailutoimikunta ei enää vastaa seuran tasoituksista (WHS), mutta edelleen kannustaa jäseniä jättämään useammin tasoituksiin vaikuttavia tuloskortteja, koska uusi tasoitusjärjestelmä on todettu hyvin toimivaksi. Tavoitteena on jäsenistön tasoitusten kehittyminen. Toimikunta kuitenkin tarkkailee, että jäsenet pelaavat oman pelitaitonsa mukaisilla tasoituksilla ja puuttuu tarvittaessa jäsenen tasoituksen tarkastamiseen.

Senioritoimikunta

 

Järjestäytyminen:

Senioritoimikunta tekee toimintavuoden alussa selkeän työn- / vastuualuejaon ja sitouttaa toimikunnan jäsenet oman sektorinsa hoitamiseen. Oleellisia vastuualueita ovat tiedotus, tilastointi, talous, palkinnot, talkootoiminta, kilpailutoiminta, harjoittelutoiminta ja yhteydenpito Pohjanmaan alueen golfseuroihin sekä Suomen Golfseniorit ry:hyn.

Kilpailutoiminta:

Viikkokisaohjelmaan tulee 15 kilpailua. Sarjoina on miehille valinnainen lyöntipeli- tai pistebogikilpailu ja naisille pistebogikilpailu.

Seuran lyöntipelimestaruuskilpailut pelataan kaikissa sarjoissa 2-päiväisenä.

Reikäpeliliiga pyritään edelleen pitämään hengissä, mutta toteutuksen ehtona on riittävä kilpailijamäärä.

Senioriseuraotteluja käydään kolme: VaG / EPG Vaasassa, EPG / KoG / VaG Ruuhikoskella ja BG / EPG / KuGo Kauhajoella.

Osallistutaan aktiivisesti kolmeen aluetour-kilpailuun sekä SM- ja muihin arvokisoihin.

Kilpailutoiminnasta aiheutuvat kilpailukulut korvataan pelaajille ensisijaisesti vain SM-kilpailujen kilpailumaksujen osalta. Kakkoskategorian kilpailuiden kilpailukuluja korvataan harkinnanvaraisesti talousarvion rajojen sisällä pysyen. (SGS:n eri ikäluokkien tourit ja aluetour-finaali).

Vuoden nais- ja miesseniorikilpailu pidetään vuoden pääkilpailuna. Asiasta tiedotetaan riittävän tehokkaasti, jotta se tunnistetaan aiempaa paremmin vuoden pääkilpailuksi.  Tällä pyritään samalla aktivoimaan pelaajia osallistumaan runsaslukuisemmin seuran lyöntipelimestaruuskilpailuihin.

Matkat:

Senioritoimikunta järjestää kevätmatkan ensisijaisesti johonkin Baltian golfkohteeseen huhti-toukokuun vaihteessa. Syysmatka toteutetaan 1–2-päiväisenä ensisijaisesti kohtuullisen lähellä olevaan kotimaan kohteeseen.

Seuraotteluihin ja aluetour-kilpailuihin järjestetään yhteiset bussikuljetukset.

Harjoittelu:

WallSport-harjoitusvuoroja varataan 8 viikolle tammikuusta alkaen.

Pelaajia aktivoidaan ohjattuun pro-training ryhmäharjoitteluun sekä liikkuvuutta ja lihaskuntoa ylläpitävään golfarin kuntosaliharjoitteluun.

Talous:

Senioritoimikunnan budjetoidut toimintavarat kanavoidaan palkintojen ohella ensisijaisesti kohteisiin, joissa ne ovat kaikille jäsenille tasa-arvoisesti saavutettavissa, ja kohteisiin, jotka palvelevat parhaiten seuran näkyvää kilpailutoimintaa ja -menestystä.  (Seuraottelut, aluetourit, yhteismatkat, harjoittelu ja arvokisat)

Tiedotustoiminta:

Tiedotuskanavina toimii vuosikirja, Ruuhikoskigolfin nettisivut ja infotaulu sekä pelaajille lähetettävät tekstiviestit.

Ruuhikosken nettisivujen rakenteeseen pyritään saamaan selkeyttä ja helppolukuisuutta keskeisten alavalikkojen lisäyksellä. (Viikkokisasäännöt, viikkokisatilanne, vuoden pääkisan säännöt….)

Tärkeiden toimintaa ohjaavien tietojen perille saattamiseen infotaulun käyttöä tehostetaan.

Seniorit pidetään ajan tasalla Suomen Seniorigolfliiton toiminnasta, sekä eritysesti aktivoidaan ”nuorempia” seniorien ikäluokkia liittymään SGS:n jäseniksi ja tulemaan kilpailutoimintaan mukaan.

Koulutustoiminta:

Senioreille järjestetään keväällä ennen kilpailukauden alkua mahdollisuus osallistua IT-koulutukseen, jossa tehdään tutuksi puhelinsovellusten käyttö tulosten kirjaamiseen kilpailuissa ja tasoituskierroksilla.

Talkootoiminta:

Seniorit tulevat osallistumaan aktiivisesti kentänhoitotalkoisiin sekä toimitsijatehtäviin kilpailuissa.

 

MID-toimikunta

 

MID-toimintaan voivat osallistua EPG ry:n jäsenet, jotka täyttävät pelivuoden aikana 30 vuotta tai ovat täyttäneet 30 vuotta jo aiemmin sekä 25 vuotta täyttäneet EPG ry:n kanssa kilpailijasopimuksen allekirjoittaneet.

 

Toimikunta järjestäytyy vuoden alussa ja jakaa vastuut. Toimikuntaa edustaa seuran johtokunnassa puheenjohtaja. Toimikunta toimii yhteistyössä EPG ry:n muiden toimikuntien kanssa.

Pelikauden ulkopuolellakin MID-toimikunta järjestää erilaisia tapahtumia jäsenistölleen. Kesällä toimikunta järjestää kilpailuja Ruuhikoskella sekä pelimatkoja muille kentille. Kauden 2022 aikana järjestetään MID-cup, johon kuuluu osakilpailuja Ruuhikoskella ja muilla kentillä. Tavoitteena on järjestää 2–3 pelimatkaa kauden aikana: näistä yksi suuntautuu Baltiaan heinäkuussa, jos rajoitukset sen sallivat. MID-tyyliin sopivasti matka varattiin loppuun ennakkoon.

 

Toimikunnan ajatuksena on luoda Ruuhikoskelle uudistuva, rento ja helposti lähestyttävä ilmapiiri. Erityisesti vasta aloittaneet pyritään ottamaan huomioon ja mukaan toimintaan alusta alkaen.

 

Naistoimikunta

 

Kauden tavoitteena on saada uusia pelaajia osallistumaan naistoimikunnan järjestämiin tapahtumiin, kasvattaa naistoimintaa sekä kehittää naisten golf-taitoja.

 

Kevätkaudella järjestetään naisille yhteinen illanvietto, aihe on vielä avoin.

 

Ingolfiin järjestetään aloittelijoille opastettuja tutustumisiltoja. Kevään/kesän aikana järjestetään naisille, sekä vasta golfin aloittaneille että pidempään pelanneillekin, golfklinikoita. Uusille green cardin suorittaneille naisille annetaan mahdollisuus lähteä pelaamaan kokeneemman pelaajan kanssa. Lisäksi järjestetään yksi tai useampi peli-ilta aloitteleville golfareille.

 

Lähikenttien naistoimikuntien kanssa tehdään tiiviimpää yhteistyötä, ainakin käydään pelaamassa useammalla lähikentällä naisten kanssa ja tämän osalta yhteistyö on jo aloitettu. Tämän lisäksi mahdollisesti jatketaan vanhaa tapaa, että vuorovuosin käymme kisaamassa Kuortane Golfin -vieraana tai naiset Kuortane Golfista tulevat Ruuhikoskelle.

 

Kauden avajaistapahtumassa kerrotaan tulevan kauden ohjelmasta. Sen jälkeen pelataan 9- tai 18-reikäinen kisa. Yritetään saada lisää naisia osallistumaan seuran lyönti- ja reikäpelimestaruuskisoihin.

 

Viikkokisa- ja peli-illat ovat torstai-iltaisin vuoroin 1-tiiltä ja 10-tiiltä. Lähdöt alkavat klo 17.00, mahdollisuus aamulähtöihin vuoro- tai iltatyöläisille klo 8.00-8.30. Erikoiskilpailuja järjestetään silloin tällöin viikkokisojen yhteydessä. Birdie -puu otetaan käyttöön vuoden lepäilyn jälkeen. Silloin jokainen birdien tehnyt laittaa puuhun merkinnän ja osallistujien kesken arvotaan palkintoja lopettajaisissa.

 

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Pohjanmaan alueen seurojen yhteisiin tapahtumiin ja muihin alueen kisoihin. Osallistutaan mahdollisesti järjestettävään Easy StartUp kisaan, jossa kortiton voi putata greeneillä sekä junnujen tuki- kisaan, jonka tuotto menee juniorityön hyväksi.

 

Järjestämme naisten pelireissun jonnekin vieraskentälle. Myös naisten sunnuntaina tullaan järjestämään jotain erityistä naisille.

 

Pelikausi päättyy syysfinaaliin syyskuussa. Kauden päättäjäisilta pidetään lokakuulla, tilaisuudessa jaetaan viikkokisojen palkinnot ja palkitaan seuramme menestyneitä naisgolffareita.

 

Juniori- ja valmennustoimikunta

 

Etelä-Pohjanmaan Golf ry:n juniori- ja valmennustoimikunnan tehtävänä on huolehtia alle 21-vuotiaiden juniorijäsenten ja aikuisten kilpapelaajien harjoittelusta, pelaamisesta ja kilpailemisesta. Seurassa junioreita tuetaan harrastamaan golfia niin harrastemielessä kuin kilpalajina. Junioriryhmät muodostetaan taitotason mukaan sekä järjestetään talvi- ja kesäkaudella viikoittain laji- ja oheisharjoittelua seuran golfkouluttajan ja seuraohjaajien johdolla. Kesällä harjoitellaan Ruuhikoskella ja talvella Ingolfissa. Trackman-lyöntisimulaattori vahvistaa ja tukee kehittyneimpien pelaajien harjoittelua.

 

Seuralla on Suomen Golfliiton junioritoiminnan laatumerkki. Juniori- ja valmennustoimikunta toteuttaa 2022 ”pelaajakyselyn”, kaikille juniori-ikäiselle ja heidän vanhemmilleen. Kyselyn tarkoituksena on saada palautetta mahdollisimman laajasti harjoittelusta, pelaamisesta ja kilpailemisesta.

 

Talvikaudella on käytettävissä salitilaa Pruukin koululla, jossa toteutetaan fysiikkaharjoittelua. Fysiikkavalmennusta kehitetään lajia tukevaksi huomioiden kehon kokonaisvaltainen (tasapuolinen) kehittyminen ja oikeanlainen harjoittelu. Fysiikka-, koordinaatio- ja liikkuvuustestit järjestetään kilpajunioreille ainakin syksyllä, pohjana käytetään Suomen Golfliiton taitotestiä.

 

Seurassa lapsi- ja nuorisovalmennusta kehitetään edelleen. Uusien junioreiden harjoittelun aloittamiskynnystä madalletaan lainaamalla seuran välineitä ohjattuun harjoitteluun osallistuville. Osallistutaan koulu- ja perheliikuntatapahtumiin. Keväällä / kesällä koululaisille ja eri urheiluseurojen juniorijäsenille järjestettävät lajiin tutustumiset sekä juniorigolf tukevat toimintaa ja ovat tärkeitä lajin esittelyfoorumeita. EPG ry:n ja koulujen välistä yhteistyötä jatketaan Draivia kouluun -konseptin kautta lainaten välineitä niitä tarvitseville.

 

Junioriryhmissä mukana olevilla junioreilla on mahdollisuus suorittaa ryhmissä green card. Näissä harjoituksissa valmentajina toimivat golfkouluttaja ja seuraohjaajat. Lisäksi mahdollistetaan kesällä lapselle / nuorelle mahdollisuus tulla starttiryhmiin ryhmäharjoituksiin kokeilemaan lajia 2–3 kertaa ilmaiseksi. Kesällä tarjotaan mahdollisuus säännöllisiin lähipeliharjoituksiin (”lähipelirastit”), joiden toteutuksesta vastaavat vanhemmat kilpajuniorit tai kilpapelaajat.

 

Juniori- ja valmennustoimikunta yhdessä golfkouluttajan ja seuraohjaajien kanssa vastaavat valmennuksesta ja sen kehittämisestä seurassa. Tavoitteena on kehittää valmennustoiminta suunnitelmalliseksi ympäri vuoden toteutettavaksi toiminnaksi.

Tavoitteena on saada toimintaan mukaan eri-ikäisiä ja eri tasoille pyrkiviä pelaajia. Uusien seuraohjaajien kouluttamista junioritoiminnan tarpeisiin kannustetaan seuran puolelta. Toimikunta organisoi seuran talviharjoitteluvuorot Ingolfissa jäsenistön ja valmennusryhmien käyttöön mahdollisimman tehokkaasti sekä pitää talviharjoitteluvuoroista seurantaa.

Viestintä- ja markkinointitoimikunta

 

  1. Jäsenet ja järjestäytyminen

Toimikunnan puheenjohtaja (johtokunnan jäsen) kutsuu toimikuntaan jäseniksi tiedotuksen ja markkinoinnin osaajia. Toimikunta tekee viestintä- ja markkinointisuunnitelman sopien työ- ja vastuualuejaosta.

  1. Sisäinen viestintä

Toimikunta aktivoi seuran muita toimikuntia tekemään omasta toiminnastaan ajankohtaistiedotteita, Ruuhikosken nettisivuille ja Swingi-lehteen. Seuran edustuspelaajien kilpailutulokset julkaistaan seuran nettisivulla ja yritetään saada myös muihin tiedotuskanaviin. Swingi ilmestyy kaksi kertaa kauden aikana. Ensimmäinen numero toukokuussa ja toinen kauden päätteeksi syyskuussa.

Ennen kilpailukauden alkua luodaan työmalli, missä määritetään, kuka tai ketkä seuraavat kilpailutoimintaa toimikunnittain ja toimittavat tulokset nettisivuille ja Swingiin. Vuosikirja julkaistaan entiseen tapaan paperisena käsikirjana, mutta supistettuna painoksena. Kirja julkaistaan myös nettiversiona seuran kotisivulla. Vuosikirjan tulee olla valmiina maaliskuun loppuun mennessä ja jäsenten nähtävissä ennen pelikauden alkua.

 

  1. Markkinointi ja ulkoinen viestintä

Markkinoinnissa ja ulkoisessa viestinnässä hyödynnetään golfliiton valmista materiaalia ja käytetään muita kanavia, kuten lehti-ilmoittelua, sähköisiä viestimiä ja tapahtumiin osallistumisia.

Uusien jäsenien hankkimiseksi tuotetaan räätälöityjä green card -kursseja työyhteisöille ja yrityksille. Pidetään jatkuvaa yhteyttä alueen tiedotusvälineisiin ja tuotetaan niiden käyttöön materiaalia.

 

Foorumi ›