fbpx
Toimintasuunnitelma

Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy:n toimintasuunnitelma v. 2022

Yleistä

Kausi 2021 oli muutosten kausi toimitusjohtajan poistuttua huhtikuun alussa. Uusi toimitusjohtaja aloitti pitkän valintaprosessin jälkeen 26.7.2021. Väliajan operatiivista tointa hoitivat palvelupäällikkö ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä. Syyskuussa päätettiin lakkauttaa ympärivuotinen apulaiskenttämestarin tehtävä.

Kaudella 2021 ei arvokilpailuita Ruuhikoskella järjestetty. Uusi kierrosennätys 35.284 saavutettiin kauden aikana. Kenttä suljettiin 6.11.2021 sääolosuhteiden johdosta.

Klubitalon keittiöön tehtiin remontti sekä lattian että koneiden osalta. Lokakuun lopulla havaittiin kuitenkin keittiön kohdalla katossa vesivuoto, joka ei mennyt vakuutukseen rakennusvirheen takia. Katon vauriokohta suojataan talveksi ja korjataan vesitiiviiksi keväällä 2022.

Kentänhoidon kalustossa todettiin loppukaudesta rikkoontumisia, joiden korjaaminen / korvaaminen on hoidettava ensi kauteen mennessä. Ensi vuoden talousarviossa kaluston osalta ei ole pystytty varautumaan uusintainvestointeihin. Kenttä on ollut erittäin hyvässä pelikunnossa koko pelikauden ajan.

Ravintolan toiminta oli ensimmäisen vuoden omassa hallussa. Ravintolan tulos saatiin heti ensimmäisellä kaudella positiiviseksi ja kauden toiminnasta otetaan oppia seuraavan kauden suunnittelussa.

Markkinointi- ja yhteistoimintasopimusten laatiminen ja dokumentointi tullaan tekemään jatkossa huomattavasti systemaattisemmin, kaikki sopimukset pyritään laatimaan kirjallisina ja taltioimaan samaan paikkaan. Talouden tasapainottaminen on ollut kauden päähaaste.

Kenttä ja siihen liittyvät toimenpiteet

Kentän hoidon lähivuosien tavoitteena on saattaa kenttä vuoden 2024 Opiskelijoiden Golf MM-kilpailuiden edellyttämään kuntoon. Tarvittavat kunnostustyöt on ajoitettava kesäkausille 2022 ja 2023 viimeisen kenttäkauden keskittyessä pelialustan viimeistelytöihin. Samassa yhteydessä on kehitettävä kentän palvelualueen toiminnallisuuksia arvokilpailun edellyttämälle tasolle. Näitä toimenpiteitä lähdetään toteuttamaan oman budjetoinnin lisäksi OKM:n ja Seinäjoen kaupungin liikuntapaikkatukien kautta sekä keskittämällä yhteistoimintamarkkinointia MM-teemalla. Tavoitetaso tulee olla resursseihin nähden realistinen mutta arvokilpailutason mukainen. Suoritettavien toimenpiteiden ja rakenteiden tulee olla hyödynnettävissä jatkossa osana kentän normaalia käyttöä ja kehittämistä.

Kentän esittelykuvaukset uusittiin syksyllä 2021 drone-kuvauksena 360-periaatteella. Uusi kenttäopas tulee valmistaa lähivuosina ja MM-kilpailuiden versio on mahdollisesti täydennettävä jaardimitoilla.

Kentän tarkat mittaukset tehtiin yhteistoiminnassa Seinäjoen kaupungin kanssa syksyllä 2021. Mittausten perusteella saatiin tarkat greenien, lyöntipaikkojen, bunkkerien ja väylien mittapisteet ja pinta-alat kentänhoidon suunnittelun perustaksi. Samassa yhteydessä saatiin digitaalinen mitta-aineisto suunnitteilla olevaan monitasokuviin perustuvaan tekniseen kenttäkarttaan.

Kenttäjaoksen toimintaa jatketaan vuonna 2022. Kenttäjaoksen tehtävänä on toimia hallituksen ja toimitusjohtajan sekä kenttämestarin välisenä toimielimenä kentän hoitoon ja kehittämiseen liittyvissä asioissa. Hallitus nimittää kenttäjaoksen, johon voi kuulua jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta.

Kenttämestari yhteistoiminnassa toimitusjohtajan, puheenjohtajan ja kenttätoimikunnan puheenjohtajan kanssa avaa kentän keväällä heti kun se on mahdollista ja sulkee kentän syksyllä siten, että hoitotoimenpiteet talvea varten ehditään tehdä. Kentänhoidollisille töille on annettava oma aikansa sekä kauden alussa että kauden päättyessä kentän laadullisen tason ylläpitämiseksi.

Kentän kehittäminen

Kentän kehittämisen painopiste on lähivuosina Opiskelijoiden Golf MM 2024 edellyttämän kenttätason saavuttaminen. Kentän toiminnallista ja pelillistä tarjontaa pyritään parantamaan sellaisilla ratkaisuilla, jotka jäävät palvelemaan kentän käyttäjiä myös jatkossa. Tämän arvokilpailun järjestämisen kautta kentällä on mahdollisuus saada julkisrahoitusta näiden pitkävaikutteisten rakenteiden toteuttamiseen.

Rangealueen lyöntipaikkakatoksen suunnittelua on aloitettu yhteistoiminnassa EPG:n kanssa. Tavoitteena on saada mahdollisimman laaja yhteiskunnallinen tuki (ELY tai Leader) hankkeen mahdollistamiseksi. Tavoitteena on purkaa Keskisen kiinteistö ja rakentaa samalle alueelle lyöntikatos 2022/2023 aikana. Rakenteen koko on riippuvainen tällä hetkellä myönnettävän tukirahoituksen tasosta. Asia selviää alkutalvesta 2022.

Kentällä tapahtuva kilpailutoiminta mitoitetaan sopivaksi yhteistyössä EPG ry:n kanssa. Kilpailutoimintaa suunnitellaan lomasesonkiaikana juhannus – heinäkuun loppu siten, että osakkeenomistajille ja greenfeepelaajille on mahdollisimman paljon vapaita lähtöaikoja. Tavoitteena on, että viikonlopun aikana on vain toisena päivänä kilpailuita.

Kentän palvelut

Palvelut, joita pelaamisen ohella Ruuhikosken alueella tuotetaan ovat: caddiemaster- palvelut, pro-shop, opetustoiminta, ravintolatoiminta ja yritystapahtumat.

Klubitalolla on info- järjestelmä, johon kuuluu kaksi näyttöä. Näillä informoidaan mm. kenttämestarin kentän hoitotoimenpiteitä, tulospalvelua, säätietoja, ravintolan tarjontaa ja yhteistyökumppanien viestintää. Piha-alueella oleva iso diginäyttö toimii pääsääntöisesti mainoskäytössä.

Klubirakennuksen pukeutumis- ja pesutilat ovat vapaasti asiakkaiden käytössä. Käyttäjille on tarjolla lukittavat pukukaapit sekä pyyhkeet. Kentän pelaajille on vapaasti tarjolla golfkärryt.

Ravintolassa on varsinaisen kenttäkauden aikana tarjolla kilpailukykyisesti hinnoiteltu buffet-lounas sekä
a la carte- tarjonta. Lisäksi on tarjolla vitriinituotteita sekä virvokkeita. Kilpailuihin ja tapahtumiin laaditaan tarjoilut asiakkaan toivomusten mukaisesti. Ravintolassa on anniskeluoikeudet.

Palvelujaoksen toimintaa jatketaan vuonna 2021. Palvelujaoksen tehtävänä on toimia hallituksen ja toimitusjohtajan välisenä toimielimenä palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen liittyvissä asioissa. Hallitus nimittää palvelujaoksen ja siinäkin voi olla jäseniä hallituksen ulkopuolelta.

Vuoden 2022 tavoitteet ja toimenpiteet eri toiminnoille ovat:

Ruuhikosken kenttäyhtiö viettää tänä vuonna 30 v juhlavuottaan. Juhlavuoden järjestelyistä tiedotetaan kauden aikana erikseen.

Caddiemaster
Palvelu tuotetaan yhtiö omana työnä. Caddiemaster- työntekijät ovat yhtiön työntekijöitä ja työnjohdollisesti heitä ohjaa palvelupäällikkö. Caddiemasterit osallistuvat tarvittaessa ravintolan myynti- ja palvelutyöhön.

Ravintola
Ravintolapalvelut tuotetaan yhtiön omana liiketoimintana. Klubitalossa toimii yhtiön itse
pyörittämä kahvilatyyppinen palvelu, johon kuuluvat juomat, laadukkaat vitriinituotteet ja 2-3- annosta käsittävät annosruoat. Tuotevalikoimaa pyritään muokkaamaan asiakastarpeita hyvin palvelevaksi. Kilpailuihin ja tapahtumiin tuotetaan tarjoilut asiakkaan tarpeiden perusteella.

Ravintolaa johtaa työhön osallistuva ravintolapäällikkö sekä hänen suunnittelemansa ravintolahenkilöstö. Caddiemasterit osallistuvat tarvittaessa kahvilan myynti- ja palvelutyöhön.

Pro-shop
Pro-shop toiminto ostetaan ulkoisena palveluna. Palveluntarjoaja vuokraa toimitilan kausittain ja vastaa laadukkaan ja monipuolisen tuotetarjonnan ylläpitämisestä. Kassapalvelussa pro-shop tukeutuu caddiemasteriin.

Opetus
Opetustoiminasta vastaa EPG ry ja toiminta organisoidaan EPG Ry:n toimesta yhdessä sovitulla tavalla. Greencard- kurssitarjonta suunnitellaan niin, että golfin aloittamiskynnys saadaan mahdollisimman alhaiseksi. Aloittelijoille suunnataan erillinen paketti, jossa aloittamisen kustannukset ovat mahdollisimman pienet. Opetustoiminnassa korostetaan eri ikäryhmien ja taitotasojen pelitaitojen kehittämisestä. Golf- harrastuksen uudelleen aloittaville tarjotaan Back to golf – pakettia.

Yritys- ja yhteisötapahtumat
Tapahtumia varten laaditaan valmiit paketit. Eri paketit sisältävät erilaiset palvelukokonaisuudet ja ne hinnoitellaan portaittain. Tapahtumien tulee tuottaa yhtiölle selkeästi tuloja; yhtiö ei osallistu muiden yritysten/yhteisöjen varainhankintaan tai tunnettuuden nostoon. Tapahtumat suhteutetaan kilpailukalenterin kanssa siten, että osakkeenomistajat pääsevät pelaamaan kentällään. Osakkeenomistajille järjestetään tapahtumapäivä elokuussa 2021 (mahdollisesti liittyen Ruuhikoskigolf 30v toimintoihin).

Osakkuus

Osakekauppaa pyritään aktivoimaan erilaisin keinoin. Osakemyynnistä tiedottamisen painopiste kohdistuu vastikkeensa maksaneisiin passiivisiin osakkeenomistajiin tavoitteena saada osakkeet siirtymään pelaaville henkilöille. Vastaavasti potentiaalisina uusina osakkeenomistajina tulee informoida uusia aloittaneita golfareita. Kotisivuilla ylläpidetään ajantasalla olevaa osakepörssitietoa.

Yhtiöllä on vuokrapooli, johon osakkaat voivat laittaa käyttämättömän pelioikeuden vuokrattavaksi. Ehtona on, että vastike on maksettu ajallaan ja ilmoitus on tehty verkkosivuilta löytyvien ohjeiden mukaisesti. Vuokrapoolin pelioikeuden hinnan määrittää hallitus keväällä ennen kauden alkua.

Jos pelaaja vuokraa pelioikeuden suoraan osakkaalta, häneltä peritään kirjaamismaksu, kun pelioikeus nimetään. Kirjaamismaksulla pyritään vuokrausta siirtämään vuokrapooliin, josta vuokrattaessa kirjaamismaksua ei ole. Kirjaamismaksun suuruus on 250 €. Vuokrapelaaja ei saa käyttöönsä osakkaan etuja.

C-sarjan nimetyt kaksi pelioikeutta on nimettävä ensisijaisesti osakkeen omistavan yrityksen henkilökunnalle. Osakkeenomistajan edut eivät koske C-sarjan osakkeen kolmannella pelioikeudella eli pelilipuilla pelaavia pelaajia. Mikäli C-sarjan osakkeeseen kuuluvilla pelilipuilla pelaava pelaaja pelaa yhdessä C-sarjan osakkeenomistajan kanssa, astuvat hänelle voimaan osakkeenomistajan edut.

Osakepelilippujen ja yhteistoimintapelilippujen käyttö toteutetaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Pelilippu mahdollistaa yhden henkilön pelaamisen yhtenä päivänä kentällä.

Osakkeenomistajien edut

Osakkeenomistajaksi katsotaan ydinperhe. Esimerkiksi mikäli isän omistamalla osakkeella pelaa ydinperheen tytär, niin hän saa osakkeenomistajan edut. Yrityksen omistamassa osakkeen edut kuuluvat yrityksen omistajille, henkilökunnalle tai hallituksen jäsenille.

Lähtöajat arkisin klo 6.00-10.00 ja klo 15.00 – 18.00 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 6.00-11.00 varataan

ensisijaisesti osakkeenomistajille. Varaus on tehtävä kaksi päivää aiemmin, tämän jälkeen varaamatta jääneet ajat voidaan luovuttaa muille pelaajille.

Mikäli osakkeenomistaja tulee pelaamaan vieraspelaajan kanssa, niin vieraspelaajan greenfeen hinta on 10€ alle sillä hetkellä voimassa olevasta greenfeen hinnasta. Alennus koskee kerralla korkeintaan kolmea pelaajaa.

Osakaskorttina toimii Cardu-mobiilisovellus. Korttiin voidaan ladata erilaisia etuja klubitalolla ja yhteistyökumppaneiden ja -kenttien kesken. Osakkeenomistajille sovellukseen ladattavat etuudet koskevat erikseen ilmoitettavia golfkenttiä. Kentät ja voimassa olevat osakaskortin antamat edut ilmoitetaan verkkosivuilla kauden alussa. Kortti on henkilökohtainen. Alennuksen saa vain esittämällä kortin.

Kentän henkilöstö

Toimitusjohtajan tehtävänä on päivittäinen operatiivinen johtaminen sekä toiminnan ja talouden kehittäminen. Hallituksen tehtävänä on ohjata ja tukea toimitusjohtajaa tehtävässään.

Palvelupäällikkö toimii toimitusjohtajan alaisuudessa ja on toimitusjohtaja ensimmäinen sijainen. Hän vastaa toimistorutiinien lisäksi caddiemaster- toiminnan ja kilpailutapahtumien organisoinnista, vastike- ja jäsenmaksuhallinnasta, tiedottamisesta sekä erikseen sovittavista myyntitehtävistä.

Kenttämestarin tehtävänä on toimitusjohtajan alaisuudessa johtaa kentän päivittäistä hoitotyötä. Hän toimii kenttähenkilökunnan esimiehenä. Kenttämestari vastaa kentän hoitoon liittyvistä asiakokonaisuuksista.

Kenttähenkilökunnan osaamista kehitetään ja ammattiylpeyttä korostetaan kaikessa tekemisessä. Oman työn arviointiin ja oma-aloitteisuuteen kannustetaan. Asioita käydään läpi henkilökuntapalavereissa. Kausityöntekijöiden resurssimäärät ja työssäoloaika mitoitetaan kustannustehokkaasti ja tarveperusteisesti kauden aikana.

Ravintolapäällikön tehtävänä on suunnitella ravintolan toiminta ja hankinnat. Ravintolapäällikkö osallistuu itse ravintolatyöhön suunnittelemansa ravintolahenkilöstön kanssa.

Jokaisessa tehtävässä toimivat henkilöt perehdytetään työtehtävään ja työturvallisuuteen liittyviin asioihin sekä hyvään, kohteliaaseen ja luontevaan asiakaspalvelukäyttäytymiseen.

Palkkatyön lisäksi oleellinen ja tärkeä osa kentällä tehtävää henkilötyötä ovat osakkeenomistajien ja seuran jäsenten tekemät talkootyöt. Talkootyöt suunnitellaan ja organisoidaan niin, että talkootöihin on mukava osallistua ja niistä saadaan mahdollisimman paljon hyötyä koko yhteisölle. Yhtiö osaltaan kannustaa yhteisön jäseniä osallistumaan talkoisiin ja talkoissa luodaan ”me henkeä” ja yhteenkuuluvuutta.

Yhtiön talous

Tulevan kauden tärkeimpänä toimintana on talouden tasapainottaminen. Talouden tasapaino on saavutettava ja kassatasapaino on saatava pois limiittitasolta. Talouden suunnittelu on perustuttava olemassa olevaan kustannustasoon.

Vuoden 2022 talousarviossa vastike esitetään 750€ suuruiseksi. Vastikkeen nousun tarpeena on yhtiöllä vuosia jatkunut heikko kassatilanne, jossa yhtiön lainalyhennyksissä on käytetty lyhennysvapaata ja tilin limiittiosuus on kauden alussa ollut käytettynä. Talouden kehittämisen tavoitteena on seuraavan kahden vuoden aikana kassatuloksen kautta nollata limiitti ja suunnittelun perustana on käytetty positiivisen tilinpäätöksen tasoa. Yhtiön lainoja maksetaan maksuohjelman mukaisesti. Yhtiön lainojen vakuudet on järjestetty yhtiön omistamien maa-alueiden ja kiinteistöjen panttikirjoilla sekä yritystakauksella.

Kentänhoitokaluston leasing-hallintaa keskitetään Asset Master kokonaissopimuksen alle. Leasingsopimusten rahallinen taso säilytetään nykyisellä tasolla.

Yhtiön yhteistoiminta- ja mainossopimusten dokumentointiin ja hallintaan kiinnitetään tarkempaa huomiota. Kaikki sopimukset tulee olla kirjallisia ja taltioituja. Mainossopimusten tason tulee olla myös liiketaloudellisesti kannattavia.

Kentän hallinnointiohjelmistoa suunnitellaan uudistettavaksi kauden 2023 alusta alkaen. Suunnitteilla oleva uusi ohjelmisto mahdollistaa golfin perustoiminnallisuuksien lisäksi kassatoiminnallisuuksien toteuttamisen ja maksujen jakamisen suoraan eri osapuolille, henkilötietoperusteisen palveluhallinnan toteuttamisen, markkinoinnin ja tiedottamisen sekä kirjanpitotoiminnallisuuksien ylläpitämisen. Kilpailutoiminnallisuus on vasta suunnitteilla, mutta toistaiseksi voidaan käyttää joko Nexgolfin tai Gamebookin kilpailutoiminnallisuutta. Uuden sovelluksen käyttöönoton myötä voidaan luopua muista erillisistä sovelluksista tai palveluntarjoajista.

Range-poletit

Polettien hinnat aktivoitujen osakkeiden omistajille ovat 1€ / poletti, muille 2,5 € poletti.

Golfauton käyttö

Golfautojen vuokrasopimus uudistetaan kauden alussa viiden vuoden sopimuksella. Autoista maksetaan kausikohtainen maksu eikä erillistä kierrosveloitusta jatkossa makseta palveluntuottajalle
Golden Pro Oy:lle, joka vastaa autojen vakuutuksista ja huolloista. Autoja toimitetaan 10 kpl.
Golfautojen vuokrahinnat aktivoitujen osakkeiden omistajille täyttä kierrosta kohden ovat 20 euroa yli 65- vuotiailta ja 25 euroa muilta aktivoitujen osakkeiden omistajilta. Muilta pelaajilta, jotka eivät ole osakkeenomistajia, maksu on 40 euroa. Golfautojen ulkonäköä siistitään siirtämällä yhteistoimintamainokset vain autojen sivuille tarramainoksina. Autojen keulaan tulee vain Ruuhikoskigolf- merkit. Autojen väri on siistin vaalea. Autot varustetaan bägien sadesuojilla ja GPS-laitteistoilla.

Omien golfautojen käyttö kentällä on sallittua samoilla rajoituksilla kuin kentän vuokraamilla autoilla kulloinkin on (säärajoitukset).

Pelaamiskäytäntöjä

70 vuotta kalenterivuonna täyttävä tai täyttänyt osakas voi myytyään tai muutoin luovuttuaan osakkeestaan jatkaa pelaamistaan osakkaan eduin maksamalla vastikkeen suuruisen pelimaksun tai muulla pelimaksulla. Ehtona on, että uusi ostaja voidaan hyväksyä yhtiön osakkaaksi yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla.

Osakas, jolla on vastikkeeseen kohdistuvia maksurästejä, ei voi millään maksuvälineellä pelata kentällä, ennen kuin rästit on hoidettu. Yhtiön hallituksella on valtuudet hyväksyä pelaajat kentälle.

Osakepelilippujen ja yhteistoimintapelilippujen käyttö toteutetaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Pelilippu mahdollistaa yhden henkilön pelaamisen yhtenä päivänä kentällä.

Kentän viestintä

Swingi- verkkolehti julkaistaan 3-4 kertaa toimintavuoden aikana. Markkinointiyhteistyötä tehdään monipuolisesti EPG Ry:n kanssa. Ajankohtaisista asioista kerrotaan verkkosivuilla ja Ruuhikosken FB- ja IG- palvelussa. Operatiivisen toiminnan painopiste on uusien pelaajien harrastuksen aloittamisessa ja varainhankinnassa (Oy/Ry yhdessä). On huomioitava hyvin pitkäaikaiset yhteistyökumppanit ja löydettävä lisää kiinnostuneita tahoja mm. aktiivisen junioritoiminnan tukemiseen.

Hallitus