Toimintasuunnitelma

Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy:n toimintasuunnitelma v. 2021

 

Toimintasuunnitelman tavoitteena on luoda vuodelle 2021 puitteet, jolla laaditun strategian mukaiset tavoitteet saavutetaan.

 

Yleistä

Kauden 2020 aikana pidetyt lyöntipelin SM-kilpailut ovat osaltaan ohjanneet toimintaa parin viime vuoden aikana. Kaudella 2021 ei isoja kilpailuja olla Ruuhikoskella järjestämässä. Toimintaa ohjaavat normaalit suunnitelmat tänä kesänä saavutetun kentän huippukunnon säilyttämiseksi. Rakennuksiin ei olla tekemässä mitään isompaa. Klubitalon keittiö tarvitsee remontin sekä lattian että koneiden osalta. Kentänhoidon kalustossa todettiin käytössä paljon puutteita  ja hajoamisia, jolloin varaosakustannukset nousivat selvästi yli budjetoidun. Ensi vuoden talousarviossa kaluston osalta varaudutaankin melko mittaviin korvaus- ja  uusintainvestointeihin. Ravintolan toimintakonsepti on mietitty uusiksi. Talousarviossa vastike pysyy saman suuruisena kuin tänä vuonna.

 

Kenttä ja siihen liittyvät toimenpiteet

Kentän kuntoa ylläpidetään suunnitellusti tulevana toimintavuonna. Kentän hoidon tasalaatuisuuteen ja nurmen leikkuun viimeistelytasoon panostetaan edelleen. Bunkkerien laatutasoa pyritään parantamaan. Reunojen kuntoon ja hiekan toimivuuteen haetaan ratkaisuja. Siltoja vahvistetaan ja parannetaan ja lyöntipaikkoja oikaistaan. Ns. tuunausta (hiekkateiden lisäys, huonojen raffipaikkojen parantaminen ym.) jatketaan.

 

Uuden kenttäoppaan tekeminen aloitetaan.

 

Kenttäjaoksen toimintaa jatketaan vuonna 2021. Kenttäjaoksen tehtävänä on toimia hallituksen ja toimitusjohtajan sekä kenttämestarin välisenä toimielimenä kentän hoitoon ja kehittämiseen liittyvissä asioissa. Hallitus nimittää kenttäjaoksen, johon kuuluu jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta.

 

 

Kentän kehittäminen

 

Strategian 2020 mukaan keskustelua maankäytön, toiminnan ja rahoituksen sekä suunnittelun osalta jatketaan.  Tavoitteena on laajentaa kenttä 27-väyläiseksi, toteutus 2020 luvulla. Tämä edellyttää kuitenkin pelaajamäärän ja ehkä osakkaidenkin lukumäärän tuntuvaa kasvattamista siten, että vuosittaiset kierrosmäärät vakioituvat noin 35 000 kierroksen tasolle.

 

Kentällä tapahtuva kilpailutoiminta mitoitetaan sopivaksi yhteistyössä EPG ry:n kanssa. Kilpailutoimintaa suunnitellaan lomasesonkiaikana Juhannus – heinäkuun loppu siten, että osakkeenomistajille ja Greenfee-pelaajille on mahdollisimman paljon vapaita lähtöaikoja.

 

 

 

Kentän palvelut

Palvelut, joita Ruuhikosken alueella tuotetaan ovat:  caddiemaster- palvelut, pro-shop, opetustoiminta, ravintolatoiminta ja yritystapahtumat.

 

Palvelun taso tulee olla vuonna 2021 laadukasta. Palvelut tuotetaan osakkaille sekä muille asiakkaille ammattitaidolla ja kohteliaasti. Palvelupäällikkönä toimii Joni Viinikka, jonka työsopimusta on jatkettu 31.10.2021 asti. Talviajan tehtäviin kuuluu korona-rajoitusten niin salliessa mm.

 • uusien jäsenten hankinta golfia esittelemällä esim. kouluissa ja kauppakeskuksissa
 • markkinoinnin ja ravintolatoiminnan suunnittelua ja toteutusta sekä
 • seuran jäsenasioiden hoitamista.
 • Tiedustelemme myös mahdollisuutta jalkautua talven aikana

-Seinäjoen urheiluseurojen ottelutapahtumat (Seinäjoen Peliveljet, Nurmon Jymy salibandy,   Nurmon Jymy lentopallo).

-Kauppakeskukset (Ideapark, Torikeskus, EPStori)

– tavaratalot (Prisma, Minimani, Citymarket)

 

Klubitalolla on info- järjestelmä, johon kuuluu kaksi näyttöä. Näillä informoidaan mm. kenttämestarin kentän hoitotoimenpiteitä, tulospalvelua, säätietoja, ravintolan tarjontaa ja yhteistyökumppanien viestintää. Kesällä 2020 käytössä ollut iso diginäyttö palveli pääosin tulostauluna. Ensi kesänä sen käyttöä monipuolistetaan ja mainosmyyntiä näytölle lisätään oleellisesti.

 

Palvelujaoksen toimintaa jatketaan vuonna 2021. Palvelujaoksen tehtävänä on toimia hallituksen ja toimitusjohtajan välisenä toimielimenä palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen liittyvissä asioissa. Hallitus nimittää palvelujaoksen ja siinäkin on jäseniä hallituksen ulkopuolelta.

 

Vuoden 2021 tavoitteet ja toimenpiteet eri toiminnoille ovat:

 

Caddiemaster

 • Palvelut tuottaa yhtiö omana työnä.
 • Palvelupäällikkö ja caddiemaster- työntekijät ovat yhtiön työntekijöitä ja toimitusjohtajan suoria alaisia.
 • Palvelu tuotetaan ystävällisesti ja joustavasti.
 • Selkeällä caddiemasterin työnkuvalla varmistetaan hyvä palvelu.
 • Kentästä ja kentän tapahtumista tiedotettaan nettisivuilla, facebookissa, caddiemasterin tiskillä ja infotauluilla. Varmistetaan, että caddiemasterilla on tarvittavat tiedot käytettävissään.
 • Caddiemasterit osallistuvat ravintolan myynti- ja palvelutyöhön.

 

Ravintola

 • Ravintolapalvelujen tuottamisen kaudella 2021 yhtiö ottaa omaksi liiketoiminnakseen. Aiemmat ravintolapalvelujen tuottajat, usean vuoden ajalta, eivät ole saaneet ruokamyynnin osuutta liiketoiminnallisesti kannattavaksi. Pyrkimys kannattavaan toimintaan on johtanut toiminnassa ongelmallisiin tilanteisiin. Suhtautuminen ravintolaan on pelaajiston keskuudessa ollut ristiriitaista. Tästä johtopäätöksenä on päädytty kokeilemaan uutta toimintamallia: Klubitalossa toimii yhtiön itse pyörittämä kahvilatyyppinen palvelu, johon kuuluvat juomat, laadukkaat vitriinituotteet ja 2-3- annosta käsittävät annosruoat. Tuotevalikoimaa pyritään muokkaamaan asiakastarpeita hyvin palvelevaksi. Kilpailuihin ja tapahtumiin ostetaan ruoka-annokset ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Ammattihenkilökuntaa palkataan tarpeen mukaan. Caddiemasterit osallistuvat kahvilan myynti- ja palvelutyöhön.
 • Tällä konseptilla pyritään myös siihen, että pelaajat ottaisivat palvelut laajasti käyttöön, koska se nyt tulee olemaan ns. omaa toimintaa.

 

Pro-shop

 • Palvelu tuotetaan yhtiön omana työnä.
 • Pro-shopista löytyvät golfin perustarvikkeet ja ne pidetään hyvin esillä.
 • Myyntivalikoimassa painotetaan Ruuhikoskigolf- logotuotteita.
 • Yhteistyötä tiivistetään eri Pro-shop-tuotteiden / golfvälinemyyjien kanssa ja demopäivien mahdollisuus pidetään edelleen laajana.

 

Opetus

 • Opetustoiminasta vastaa EPG ry ja toiminta organisoidaan EPG Ry:n toimesta yhdessä sovitulla tavalla.
 • Greencard- kurssitarjonta suunnitellaan niin, että golfin aloittamiskynnys saadaan mahdollisimman alhaiseksi.
 • Aloittelijoille suunnataan vuoden 2021 mukainen erillinen paketti, jossa aloittamisen kustannukset ovat mahdollisimman pienet.
 • Opetustoiminnassa korostetaan eri ikäryhmien ja taitotasojen pelitaitojen kehittämisestä.
 • Taitotason parantaminen ja jatkokurssit ovat helposti osakkeenomistajien saatavilla.
 • Opetus tuotetaan asiakkaille miellyttävänä tilaisuutena.

 

Yritys- ja yhteisötapahtumat

 • Tapahtumia varten laaditaan valmiit paketit. Eri paketit sisältävät erilaiset palvelukokonaisuudet ja ne hinnoitellaan portaittain.
 • Tapahtumien tulee tuottaa yhtiölle selkeästi tuloja; yhtiö ei osallistu muiden yritysten/yhteisöjen varainhankintaan tai tunnettuuden nostoon.
 • Tapahtumat suhteutetaan kilpailukalenterin kanssa siten, että osakkeenomistajat pääsevät pelaamaan kentällään.
 • EPG Oy:n osakkeenomistajille järjestetään tapahtumapäivä elokuussa 2021.

 

Osakemyynnin aktivointi

 

Osakekauppaa pyritään aktivoimaan erilaisin konkreettisin keinoin. Uusia, tänä ja viime vuonna aloittaneita golfareita kontaktoidaan syksyn aloittelijoiden tapahtuman jatkoksi henkilökohtaisella kirjeellä, jonka tarkoituksena on kertoa uusille pelaajille eri mahdollisuuksista pelata golfia tulevinakin kesinä. Kirjeen lisäksi heitä kontaktoidaan puhelimitse. Esittelemme kirjeessä ohjeet osakkeen hankintaan, osakkaiden edut ja tämän hetkisen hintatason. Tuomme esille myös vuokrapelaamisen ja sen hinnan suhteessa osakkeenomistukseen. Tiedossamme olevat myynnissä olevien osakkeiden listaa ylläpidetään verkkosivuila ja Ruuhikoski-foorumissa.

 

Kentän henkilöstö

Toimitusjohtajan tehtävänä on päivittäinen operatiivinen johtaminen sekä toiminnan kehittäminen. Hallituksen tehtävänä on ohjata ja tukea toimitusjohtajaa tehtävässään.

Palvelupäällikkö toimii toimitusjohtajan alaisuudessa. Hän vastaa caddiemaster- toiminnan ja kilpailutapahtumien organisoinnista ja EPG:n jäsenasioista sekä erikseen sovittavista myyntitehtävistä. Lisäksi hän vastaa tiedottamisen käytännön toteutuksesta suunnitelman mukaan.

 

Kenttämestarin tehtävänä on toimitusjohtajan alaisuudessa johtaa kentän päivittäistä hoitotyötä. Hän toimii kenttähenkilökunnan esimiehenä.  Kenttämestari vastaa kentän hoitoon liittyvistä asiakokonaisuuksista.

 

Kenttähenkilökunnan osaamista kehitetään ja ammattiylpeyttä korostetaan kaikessa tekemisessä. Oman työn arviointiin ja oma-aloitteisuuteen kannustetaan. Asioita käydän läpi henkilökuntapavereissa.

 

Kausityöntekijöiden resurssimäärät ja työssäoloaika mitoitetaan kustannustehokkaasti ja tarveperusteisesti kauden aikana.

 

Jokaisessa tehtävässä toimivat henkilöt perehdytetään työtehtävään ja työturvallisuuteen liittyviin asioihin sekä hyvään, kohteliaaseen ja luontevaan asiakaspalvelukäyttäytymiseen.

 

Palkkatyön lisäksi oleellinen ja tärkeä osa kentällä tehtävää henkilötyötä ovat osakkeenomistajien ja seuran jäsenten tekemät talkootyöt. Talkootyöt suunnitellaan ja organisoidaan niin, että talkootöihin on mukava osallistua ja niistä saadaan mahdollisimman paljon hyötyä koko yhteisölle. Yhtiö osaltaan kannustaa yhteisön jäseniä osallistumaan talkoisiin ja talkoissa luodaan ”me henkeä” ja yhteenkuuluvuutta.

 

 

Yhtiön talous

Yhtiön taloutta pyritään hoitamaan vakaasti. Tämän vuoden talousarvion toteutumiseen liittyi koronaviruksen takia suuria epävarmuuksia. Yritystapahtumia peruttiin ja yhteistyösopimuksia irtisanottiin. Lisääntyneet pelaajamäärät erilaisine paketteineen ovat paikanneet tulopuolen menetyksiä hyvin. Kulupuolikin on pysynyt aika hyvin aisoissa, toki rahoitukseen liittyneitä huojennusmahdollisuuksia käytettiin hyväksi. Talousarvio näyttää toteutuvan tyydyttävästi.

 

Vuoden 2021 talousarviossa vastike esitetään pidettäväksi vuoden 2020 tasolla, 700 €:ssa. Yhtiön lainoja maksetaan maksuohjelman mukaisesti. Talousarviota ja suunniteltua liikevaihtoa kasvattaa aiemmasta ravintolatoiminnan siirtyminen yhtiön omaksi toiminnaksi. Sen osuus liikevaihdosta on arvioitu aiemmilta toimijoilta saadun tiedon mukaiseksi.

Kentänhoidon kaluston uusimistarpeen osalta hankittavien koneiden hankintahinta on n. 270 t€. Vanhoista saadaan n. 45 t€, joten nettohankintahinta on n. 225 t€. Tämä hoidetaan leasing-rahoituksella.

 

Osakkeenomistajien edut

Osakkeenomistajaksi katsotaan ydinperhe. Esimerkiksi mikäli isän omistamalla osakkeella pelaa ydinperheen tytär, niin hän saa osakkeenomistajan edut. Yrityksen omistamassa osakkeen edut kuuluvat yrityksen omistajille, henkilökunnalle tai hallituksen jäsenille.

Lähtöajat
Lähtöajat arkisin klo 6.00-10.00 ja klo 15.00 – 18.00 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 6.00-10.00 varataan ensisijaisesti osakkeenomistajille. Varaus on tehtävä kaksi päivää aiemmin, tämän jälkeen varaamatta jääneet ajat voidaan luovuttaa muille pelaajille. Muista ajanvaraukseen liittyvistä aikamääreistä keskustellaan vielä alkuvuoden aikana.

      Osakkeenomistajan kanssa pelaava vieras

Mikäli osakkeenomistaja tulee pelaamaan vieraspelaajan kanssa, niin vieraspelaajan greenfeen hinta on 10€ alle sillä hetkellä voimassa olevasta greenfeen hinnasta. Alennus koskee kerralla korkeintaan kolmea pelaajaa. Vieraspelaajalla on oltava pelioikeus jollain golfkentällä.

      Range-poletit
Polettien hinnat aktivoitujen osakkeiden omistajille ovat 1€ / poletti, muille 2,5 € poletti.

     Golfauton vuokra
Golfautojen leasing-sopimus jatkuu sopimuksen mukaisesti. Autoista maksetaan kierrosperusteista vuokraa Golden Pro Oy:lle, joka vastaa autojen vakuutuksista ja huolloista.

Golfautojen vuokrahinnat aktivoitujen osakkeiden omistajille täyttä kierrosta kohden ovat 20 euroa yli 65-vuotiailta ja 25 euroa muilta aktivoitujen osakkeiden omistajilta. Muilta pelaajilta, jotka eivät ole osakkeenomistajia, maksu on 40 euroa.

      Osakaskortti

Osakaskorttina toimii Cardu-mobiilisovellus. Korttiin voidaan ladata erilaisia etuja klubitalolla ja yhteistyökumppaneiden ja -kenttien kesken. Osakkeenomistajille sovellukseen ladattavat etuudet koskevat erikseen ilmoitettavia golfkenttiä.  Kentät ja voimassa olevat osakaskortin antamat edut ilmoitetaan verkkosivuilla kauden alussa. Kortti on henkilökohtainen. Alennuksen saa vain esittämällä kortin.

C-osake

C-sarjan nimetyt kaksi pelioikeutta on nimettävä ensisijaisesti osakkeen omistavan yrityksen henkilökunnalle. Osakkeenomistajan edut eivät koske C-sarjan osakkeen kolmannella pelioikeudella eli  pelilipuilla pelaavia pelaajia. Mikäli C-sarjan osakkeeseen kuuluvilla pelilipuilla pelaava pelaaja pelaa yhdessä C-sarjan osakkeenomistajan kanssa, astuvat hänelle voimaan osakkeenomistajan edut.

 

 

Osakkeen aktivointi

Aktivoimalla aktivoimattoman E- ja F- osakkeen vuoden 2021 aikana, vastikkeen määrä on puolet vuoden 2021 vastikkeen määrästä.

Pelaamiskäytäntöjä

Tämänvuotisen käytännön mukaan ensi vuonnakin vähintään 70 vuotta kalenterivuonna täyttävä tai täyttänyt osakas voi myytyään tai muutoin luovuttuaan osakkeestaan jatkaa pelaamistaan osakkaan eduin maksamalla vastikkeen suuruisen pelimaksun. Ehtona on, että ostaja voidaan hyväksyä yhtiön osakkaaksi yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla.

Osakas, jolla on vastikkeeseen kohdistuvia maksurästejä, ei voi millään maksuvälineellä pelata kentällä, ennen kuin rästit on hoidettu. Yhtiön hallituksella on valtuudet hyväksyä pelaajat kentälle.

Vuokrapooli

Yhtiö organisoi vuokrapoolin, johon osakkaat voivat laittaa käyttämättömän pelioikeuden vuokrattavaksi. Ehtona on, että vastike on maksettu ajallaan ja ilmoitus on tehty verkkosivuilta löytyvien ohjeiden mukaisesti. Vuokrapoolin pelioikeuden hinnan määrittää hallitus keväällä ennen kauden alkua.

Vuokrapoolin tunnettuutta osakkaiden keskuudessa pyritään lisäämään ensi vuonna.

Kirjaamismaksu

Jos pelaaja vuokraa pelioikeuden suoraan osakkaalta, häneltä peritään kirjaamismaksu, kun pelioikeus nimetään. Kirjaamismaksulla pyritään vuokrausta siirtämään vuokrapooliin, josta vuokrattaessa  kirjaamismaksua ei ole.

Kirjaamismaksun suuruus on tänä vuonna 250 €

Vuokrapelaaja ei saa käyttöönsä osakkaan etuja.

Kentän viestintä

 

Swingi- verkkolehti julkaistaan 3-4 kertaa toimintavuoden aikana. Markkinointiyhteistyötä tehdään monipuolisesti EPG Ry:n kanssa. Viikkokatsauksessa kerrotaan tulevan viikon tapahtumista kentällä. Ajankohtaisista asioista kerrotaan verkkosivuilla ja Ruuhikosken FB- ja IG- palvelussa.

 

Operatiivisen toiminnan painopiste on uusien pelaajien harrastuksen aloittamisessa ja varainhankinnassa (Oy/Ry yhdessä).  On huomioitava hyvin pitkäaikaiset yhteistyökumppanit ja löydettävä lisää kiinnostuneita tahoja mm. aktiivisen junioritoiminnan tukemiseen.

 

Hallitus