fbpx
15.9.2021

YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN VASTAANOTTAMINEN

Ruuhikoskigolf Seinäjoki oy ottaa yhtiöjärjestyksensä 17§ mukaisesti vastaan vastikkeetta yhtiökokouksessa 25.11.2020 tehdyn päätöksen mukaisesti viisi (5) osaketta, joissa on yksi (1) pelioikeus.

Osakkeen vastaanotto edellyttää, että vastaanotettavaan osakkeeseen ei kohdistu erääntyneitä vastikkeita tai muita maksurästejä ja että osakkeeseen kohdistuva laskennallinen osuus yhtiön pankki- tai muista vastaavista lainoista on kokonaisuudessaan maksettu (noin 450€).

Osakkeet on tarjottava kirjallisesti yhtiön vastaanotettavaksi syyskuun loppuun mennessä.

Jos vastaanotettavaksi tarjottujen osakkeiden määrä on yhtiökokouksessa päätettyä määrää suurempi, tapahtuu vastaanotettavien osakkeiden valinta arpomalla.

 

Ruuhikoskigolf Seinäjoki oy:n hallitus

 

Ruuhikoskigolf Seinäjoki oy

PL 135

60101 Seinäjoki

tai sähköpostitse osoitteeseen toimisto@ruuhikoskigolf.fi