fbpx
9.9.2022

Yhtiön omien osakkeiden vastaanottaminen

Ruuhikoskigolf Seinäjoki oy ottaa yhtiöjärjestyksensä 17§ mukaisesti vastaan vastikkeetta yhtiökokouksessa 23.11.2021 tehdyn päätöksen mukaisesti viisi (5) osaketta, joissa on yksi (1) pelioikeus.

Osakkeen vastaanotto edellyttää, että vastaanotettavaan osakkeeseen ei kohdistu erääntyneitä vastikkeita tai muita maksurästejä ja että osakkeeseen kohdistuva laskennallinen osuus yhtiön pankki- tai muista vastaavista lainoista on kokonaisuudessaan maksettu (noin 360€).

Osakkeet on tarjottava kirjallisesti yhtiön vastaanotettavaksi syyskuun loppuun mennessä.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti etuoikeutettuja ovat kuolinpesän osakkeet sekä lääkärintodistuksella pelikyvyttömäksi todennetut osakkaat.

Jos vastaanotettavaksi tarjottujen osakkeiden määrä on yhtiökokouksessa päätettyä määrää suurempi, tapahtuu vastaanotettavien osakkeiden valinta arpomalla.

 

Ruuhikoskigolf Seinäjoki oy:n hallitus

 

Ruuhikoskigolf Seinäjoki oy

PL 135

60101 Seinäjoki

tai sähköpostitse osoitteeseen toimisto@ruuhikoskigolf.fi