fbpx
26.11.2020

Yhtiökokouksen päätöksiä kaudelle 2021(edit 27.11)

Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 25.11.2020.

Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2021. Pitkän keskustelun jälkeen ensi vuonna päätettiin periä 250€ kirjaamismaksu vuokrapoolin ulkopuolella vuokratuista pelioikeuksista. Tämän tarkoituksena on ohjata vuokrattavat pelioikeudet vuokrapooliin.

Hoitovastikkeen suuruudeksi päätettiin 700€.

Kauden 2021 hallitukseen oli halukkaita runsaasti ja kokoonpanosta päästiin äänestämään. Uusi kokoonpano on seuraava:

Seinäjoen Kaupunki nimesi vakiintuneen käytännön mukaan edustajikseen luottamusmiehistä Paavo Eloniemen ja viranhaltijoista Jari Mäkelän. Äänestyksen jälkeen hallitukseen valittiin eniten ääniä ensin mainittuna Jarmo Marttala, Jouni Marttala, Antti Peltoniemi, Pasi Pekkanen, Janne Haapamäki ja Keijo Mäenpää. Tällä kertaa ulkopuolelle ehdokkaista jäivät Mika Laukkanen, Pekka Ahtola, Erkki Valtamäki ja Jani Latvala. Seinäjoen Kaupunki ei käyttänyt äänimääräänsä tässä äänestyksessä.

Kokouksessa käsiteltiin myös Esko Kuivalaisen aloite yhtiöjärjestyksen muutoksesta. Monivaiheisen keskustelun jälkeen kokouksen puheenjohtaja Mikko Pukkinen teki ponsi-esityksen, jossa ehdotettiin asian siirtämistä uuden hallituksen pohdittavaksi ja selvitettäväksi. Tämä esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteisömme kiittää hallitustyöstä väistyneitä Martti Lehtivuorta, Tapani Silvennoista ja Antti Tokkaria  sekä Seinäjoen Kaupungin edustajia Aarne Heikkilää ja Anne Kotilaa työstään yhteisömme eteen.