fbpx
16.11.2020

Syysyhtiökokouskutsu ke 25.11.2020 (Edit 23.11. ehdokkaat)

Kokouskutsu

Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy:n syyskokous pidetään keskiviikkona 25.11.2020 klo 18.00 osoitteessa Frami B, Auditorio 2, Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki. Valtakirjojen vastaanotto klo 17.30 alkaen. Materiaalit on julkaistu Ruuhikoskikoski-foorumissa 16.11.2020.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan syyskokoukselle kuuluvat asiat, joita ovat mm.

  • seuraavan vuoden talousarvion hyväksyminen sisältäen vastikkeen määrä. Tähän liittyy toimintasuunnitelman hyväksyminen.
  • seuraavana kalenterivuonna vastikkeetta vastaanotettavien omien osakkeiden määrä
  • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta.

Lisäksi käsitellään hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen 17 §:n täydentämisestä siten, että yhtiön päättäessä ottaa vastikkeetta vastaan omia osakkeitaan ensisijainen oikeus luovutukseen olisi kuolinpesillä ja terveydellisistä syistä todistettavasti pysyvästi pelikykynsä menettäneillä. Hallitus määräisi tarkemmin omien osakkeiden vastaanotosta. Muutosesitys on liitteenä.

Muuna asiana käsitellään osakkaan aloite, jossa esitetään, että ”Ruuhikoskigolfin yhtiöjärjestys muutettaisiin pelaajilta perittävän korvauksen osalta saman sisältöiseksi, kuin se on Vaasassa toimivan Oy Kråklund Golf Ab:n yhtiöjärjestyksessä.” Siellä pelioikeuden käyttäminen edellyttää pelikausimaksun ja määritellyn investointivastikkeen suorittamista. Aloitteen tekijä myös ehdottaa aloitteen vaikutuksia nykyiseen yhtiöjärjestykseen. Nämä löytyvät foorumista.

HUOM!

Koronavirustilanteesta johtuvista mahdollisista kokoontumisrajoituksista johtuen osakkaita kehotetaan mahdollisuuksien mukaan käyttämään asiamiehiä ja valtakirjoja. Kokoukseen paikalle aikovia osakkaita ja heidän asiamiehiään pyydetään ilmoittamaan etukäteen osallistumisestaan, jotta kokoustila voidaan tarvittaessa muokata kokoontumisrajoitusten mukaiseksi. Ilmoittautumiset pyydetään viimeistään 24.11.2020 sähköpostilla osoitteeseen jyri.sarvikas(at)ruuhikoskigolf.fi tai postitse osoitteeseen Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy, PL135 60101 Seinäjoki siten, että ilmoitus on perillä viimeistään 24.11.2020.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 5-8 jäsentä. Vakiintuneen käytännön mukaisesti näistä Seinäjoen kaupunki nimeää kaksi jäsentä eli yhtiökokous valitsee 3-6 jäsentä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Martti Lehtivuori, Tapani Silvennoinen ja Antti Tokkari ovat ilmoittaneet, että eivät enää ole käytettävissä uuteen hallitukseen. Jarmo Marttala, Jouni Marttala ja Antti Peltoniemi ovat ilmoittaneet olevansa valmiit jatkamaan. Uusina jäseninä hallitukseen ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä Pekka Ahtola, Janne Haapamäki, Jani Latvala, Mika Laukkanen, Keijo Mäenpää, Pasi Pekkanen ja Erkki Valtamäki. Lisäehdokkaat voivat ilmoittautua tai heitä voi suostumuksellaan esittää joko ennen yhtiökokousta yhtiön toimitusjohtajalle tai yhtiökokouksessa.

Kokoukseen tulevilla on oltava mukanaan kasvomaski. Etäisyyksistä on omatoimisesti pidettävä huoli. Käsidesejä on kokouspaikalla.

Kokouksessa ei ole tarjoilua.

Hallitus