fbpx
9.10.2019

Robert Trent Jones Jr:n pääsuunnittelija Bruce Charlton vieraili Ruuhikoskella

Kenttämme suunnittelijan Robert Trent Jones Jr:n kesäkuinen vierailu kentällämme poiki meille toisenkin merkittävän vieraan. Bobby totesi vierailunsa yhteydessä, että hänen pääsuunnittelijansa Bruce Charlton voisi halutessamme käydä tutkimassa kenttämme vielä perusteellisemmin. Jonesin toimistolla on parasta aikaa meneillään kenttäprojekti Norjassa, joten molemmat kenttäsuunnittelun huippunimet olivat ”lähistöllä”. Brucenkin vierailusta koitui meille kustannettavaksi vain junaliput, yöpyminen sekä lentolippu Helsingistä Osloon.

Bruce vieraili kentällämme lauantaina 14.9. Vierailun anti oli meille merkittävä. Kuusi ja puoli tuntia kestänyt kenttäkierros toimitusjohtaja Jyri Sarvikkaan, kenttämestari Jarmo Saajanteen ja kenttäjaoksen puheenjohtajan Jouni Marttalan kanssa antoi meille perusteelliset eväät kenttämme kehittämiskohteista tulevina vuosina. Pääpiirteissään Brucen huomiot kentästämme olivat samanlaisia kuin Bobbynkin, mutta vielä tarkemmin eriteltynä. Kentän kuntoon Brucekin oli tyytyväinen.

Hänellä oli paljon ideoita väylien leikkuuseen varsinkin tulevia SM-kisoja ajatellen. Griinejä ja tiipaikkoja hän kehotti useammassakin paikassa leikattavaksi leveämmälle. Bunkkereista hän halusi mahdollisimman paljon hiekkaa näkyviin tiille ja lähestymislyöntipaikoille. Hiekka on nostettava bunkkereiden reunoille, kuten tänä kesänä on tehtykin. Tulevina vuosina bunkkereiden edestä kannattaa leikata maata pois tai terävöittää bunkkerin takalippaa, mikäli bunkkeri ei kunnolla näy.

Väylän kolme lammen vasen reuna kummun takaa kannattaa täyttää ja muuttaa raffiksi. Väylän viisi ensimmäinen griinibunkkeri oikealla kannattaisi hänen mielestään yhdistää keskimmäiseen griinibunkkeriin ja bunkkerin kauimmainen osa muuttaa raffiksi. Siitä jää nykyisellään liian vaikea 25 metrinen bunkkerilyönti. Väylän kuusi visuaalista ilmettä voisi parantaa leikkaamalla maata griinin ja griinibunkkereiden edestä ja siirtämällä sitä korottamaan tiipaikkoja. Näin näkisimme paremmin kaikki griinibunkkerit ja griinin pinnan avauslyönnissä. Väylän 11 väylämutkaan 100 metrin päähän griinistä voi halutessamme lisätä väyläbunkkerin, mikäli keskiraffia ei saada tuuheammaksi.

Puustoa kannattaa karsia lähivuosinakin, koska ruoho tarvitsee auringon valoa kasvaakseen kunnolla. Erityisen tärkeää puuston karsiminen on griinien ja tiipaikkojen läheisyydessä. Väylän kahdeksan oikean puolen puustoa kannattaa karsia Bobbyn ja Brucen ehdotusten mukaisesti. Meidän kannattaa huolehtia hyvästä näkyvyydestä väylille, griineille, bunkkereihin, jokeen ja luomaan puustoa karsimalla. Väylän kolme oikeaan raffiin kannattaa istuttaa lisää puita suojaksi oikealla sijaitsevaan kiinteistöön. Lisää puita kannattaa istuttaa runsain määrin myös väylien 14 ja 15 Keski-Nurmontien puoleiseen reunaan.