fbpx
15.11.2019

Kutsu Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy:n syysyhtiökokoukseen

Yhtiökokouskutsu

Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy:n syysyhtiökokous pidetään tiistaina 26.11.2019 klo 18.00
Frami B:n Auditoriossa 1, osoitteessa Kampusranta 9 B, Seinäjoki.
Valtakirjojen vastaanotto klo 17.30.

 

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan syysyhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

– vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

– vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio vastikkeen määräämisineen

– päätetään seuraavana kalenterivuonna vastikkeetta vastaanotettavien omien osakkeiden määrä. Hallitus esittää vastaanotettavien osakkeiden määräksi viisi (5) osaketta.

– valitaan hallituksen jäsenet (5-8)

– valitaan tilintarkastaja

– päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

 

Yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat (toimintasuunnitelma ja talousarvio) ovat nähtävillä Ruuhikoskella yhtiön toimitusjohtajan tiloissa sekä yhtiön verkkosivuilla Ruuhikoski- foorumissa.

 

Nykyisen hallituksen varsinaiset jäsenet ovat: Martti Lehtivuori, Antti Tokkari, Jarmo Marttala, Jouni Marttala sekä kaupungin edustajina Anne Kotila ja Aarne Heikkilä. He ovat ilmoittaneet tarvittaessa olevansa käytettävissä hallitustyöhön kaudelle 2020, kuten myös varajäsen Antti Peltoniemi.

Hallitus