fbpx
30.11.2020

EPG Ry:n syyskokouksen päätöksiä

Seuran syyskokous perjantaina 27.11.2020 hyväksyi muutokset Etelä-Pohjanmaan Golf Ry:n sääntöihin. Uudet säännöt astuvat voimaan, kun Patentti- ja rekisterihallitus on ne hyväksynyt. Merkittävin muutos on seuran johtokunnan koko: Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja sekä kapteeni ja vähintään viisi (5) jäsentä. Aikaisemmin: kahdeksan (8) muuta jäsentä.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsenistä on läsnä. Aikaisemmin yhdistyksen säännöissä päätösvaltaisuuteen edellytettiin viiden (5) johtokunnan jäsenen osallistumista.

Seuran jäsenmaksu ennallaan

Seuran jäsenmaksu pysyy ennallaan myös vuonna 2021: aikuisjäsen 98€, juniori 30€, liittymismaksua ei peritä. (Seura maksaa Golfliitolle jäsenmääränsä mukaisesti: aikuisjäsenestä 30€ ja juniorijäsenestä 9€.) Kokous hyväksyi seuran toimintasuunnitelman ja budjetin vuodelle 2021. Tutustu toimintasuunnitelmaan tästä!

Johtokunnan kokoonpano 2021

Seuran puheenjohtajana jatkaa Anna-Kaisa Koitto. Johtokuntaan 2021 – 2022 valittiin Teresa Lindström, Masa Paavola, Erkki Valtamäki ja Joni Viinikka. Johtokunnassa jatkavat juniori- ja valmennustoimikunnan pj Samuli Kivimäki, senioritoimikunnan pj Tapio Räsänen, seuran kapteeni Pasi Pekkanen, harjoituspaikkatoimikunnan pj Jyrki Sauramäki ja kilpailu- ja tasoitustoimikunnan pj Ari Tikkala.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT tilintarkastaja Jari Haukkala ja toiminnantarkastajaksi Esko Nummi.
Vaalivaliokuntaan valittiin Arja Ala-Luoma, Antti Lammi ja Sari Mahlamäki.

Suuri kiitos johtokunnassa työnsä tähän vuoteen päättäville: Arja Ala-Luoma, Johanna Holopainen ja Antti Piuhola.